NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LATROBE - StudyLink

1

Được thành lập vào năm 1964, Đại học La Trobe ngày nay được công nhận là một trong những trường đại học tốt nhất của Úc. Đại học La Trobe là đại học đứng thứ ba bang Victoria, nơi đào tạo các chương trình cấp bằng được quốc tế công nhận về nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đại học La Trobe gồm hai trường đại học thành viên là Trường Đại học Văn khoa, Khoa học Xã hội và Thương mại, và Trường Đại học Khoa học, Y tế và Kỹ thuật. Các chương trình tuyệt vời từ con đường liên thông đại học đến đại học, sau đại học và nghiên cứu sinh được tổ chức. Melbourne liên tục đứng trong số các thành phố sinh viên tốt nhất thế giới và đã giành danh hiệu Thành phố Dễ sống nhất Thế giới 5 năm liền. Sinh viên La Trobe có thể khám phá tất cả các cảnh tượng và âm thanh hấp dẫn mà Melbourne chào mời.

  • Được xếp trong “100 Đại học mới nổi hàng đầu chưa đầy 50 tuổi”
  • Đại học tốt nhất bang Victoria về trải nghiệm sinh viên
  • Hàng đầu về nghiên cứu sinh hóa và vi sinh
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đông đảo

Trong năm học sắp tới, trường sẽ có những suất học bổng dành cho các chương trình học dưới đây:

CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC

Graduate Certificate in Clinical Family Therapy

Graduate Certificate in Health Policy 

Graduate Certificate in Health Promoting Palliative Care

Graduate Certificate in Health Promotion

Graduate Certificate in Health Services Management

Graduate Certificate in Occupational Health, Safety and Ergonomics

Graduate Certificate in Service Co-Ord & Rehabilitation

Graduate Diploma in Biotechnology and Bioinformatics

Graduate Diploma in Computer Science

Graduate Diploma in Electronic Engineering

Graduate Diploma in Information Technology

Graduate Diploma in Midwifery

Master of Art Therapy

Master of Biotechnology and Bioinformatics

Master of Biotechnology Management

Master of Business Administration and Master of Health Administration

Master of Chemical Sciences

Master of Computer Science

Master of Cybersecurity (all streams)

Master of Data Science

Master of Electronic Engineering

Master of Ergonomics, Safety and Health

Master of Exercise Physiology

Master of Health Administration

Master of Health Information Management

Master of Health Sciences

Master of Information and Communication Technology

Master of Information Technology

Master of Information Technology (Computer Networks)

Master of Mental Health

Master of Mental Health Nursing

Master of Midwifery

Master of Nanotechnology

Master of Nursing

Master of Nursing (Nurse Practitioner)

Master of Nursing Science

Master of Public Health

Master of Public Health and Master of Health Administration

Master of Public Health and Master of International Development*

Master of Science in Physical Sciences

Master of Speech Pathology (Bendigo only)*

Master of Telecommunications and Network Engineering

 

  • HỆ ĐẠI HỌC - NGÀNH SHE (SCIENCE, HEALTH & EGERNEERING)

Bachelor of Nursing (all campuses)

Bachelor of Information Technology (all campuses)

Bachelor of Health Science (Bundoora and Bendigo)

Bachelor of Science (Bundoora and Bendigo)

Bachelor of Engineering (Honours) (Bundoora and Bendigo)

Bachelor of Biomedical Science

  • HỆ ĐH CHƯƠNG TRÌNH ASSC

NHỮNG KHÓA HỌC ĐỦ ĐIỀU KIỆN – Arts, Social Sciences and Commerce College
- Master of Business Administration
- Master of Management (all specializations)
- Master of Engineering Management
- Master of Information Technology Management
- Master of Accounting & Financial Management
- Master of Professional Accounting
- Master of Financial Analysis
- Master of Financial Analysis/Master of International Business
- Master of International Business
- Master of Business Analytics
- Master of Business Information Management & Systems
- Master of Marketing Management
- Master of International Development
- Master of International Relations
- Master of Journalism Innovation
- Master of Community Planning and Development
- Master of TESOL
- Master of Education
- Master of Educational Leadership and Management
- Master of Special Education
- Master of Applied Linguistics