Những cụm từ thay thế "For Example" - StudyLink

"For example", "For instance" là những cụm từ đã quá quen thuộc khi bạn diễn tả ví dụ. Với văn nói thường ngày thì các bạn có thể lặp lại các từ này tùy thích nhưng với IELTS Speaking và Writing thì các bạn hãy dùng những từ formal hơn để cho bài viết của mình thêm sinh động và không bị lặp từ, đáp ứng được những tiêu chí chấm điểm dành cho bài thi IELTS nhé. Và đặc biệt là khi cần phải xây dựng ideas cho IELTS Writing task 2 thì các bạn cần linh hoạt sử dụng các từ bên dưới đây để dẫn chứng cho idea đó giúp bài viết của mình được đánh giá cao hơn. Các bạn nhớ note lại cẩn thận các từ vựng quan trọng bên dưới nhé.

Vocabulary
 • Such as
 • For instance
 • Let’s say …
 • Examples include
 • One example is
 • Including
 • In a similar case
 • To illustrate
 • By way of illustration
 • If you look at …
 • This includes
 • As an example
 • As a case in point
 • Especially
 • An example being …
 • Namely, …
 • In addition to
 • This can be seen when…
 • … is one example of …
 • …as illustrated by…
 • …as seen in …
 • …which is made apparent when…
 • These include…
 • Particularly…
 • This is illustrated…
 • Note well….
 • E.g.
 • In particular, …
 • As a case in point, …
 • Like
 • Also
 • Likewise
 • Let’s say …