NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CON ĐƯỜNG VÀO ĐẠI HỌC CỦA HỆ THỐNG TRƯỜNG QUEENSLAND - StudyLink

Queensland Government đã công bố quy định mới về đánh giá năm cuối và hệ thống đầu vào đại học.

1

Những hệ thống mới sẽ bắt đầu được áp dụng cho những học sinh bắt đầu lớp 11 năm 2019.

Việc bắt đầu vào năm 2019 sẽ đảm bảo cho giáo viên, học sinh cũng như phụ huynh có đủ thời gian để làm quen với những điều khoản mới.

 • Hệ thống mới này bao gồm:
 • Một mô hình đánh giá cuối cấp kết hợp việc đánh giá trong trường học với đánh giá bên ngoài
 • Những tiến trình mới để tăng cường chất lượng và so sánh với những đánh giá trong trường.
 • Chuẩn bị cho hệ thống mới

Chương trình học tại Queensland và cơ quan đánh giá (QCAA) đang quản lí việc phát triển và thực hiện những tiến trình đánh giá mới.

Để biết thêm thông tin về việc thay đổi quy trình đánh giá mới, truy cập: QCAA website.

QTAC sẽ quản lý quá trình này thay mặt cho trường đại học Queensland.

 • Những đề xuất dưới đây sẽ giúp thay đổi hệ thống đánh giá mới, bao gồm:
 • Hầu hết những môn cuối cấp sẽ có 4 phần tổng kết đánh giá – bao gồm 3 đánh giá trong trường, 1 đánh giá từ bên ngoài
 • Đánh giá từ bên ngoài sẽ đóng góp 25% vào kết quả môn học của học sinh trong các môn học cấp cao như toán cao cấp và các môn khoa học bên cạnh đó đánh giá từ bên ngoài này cũng sẽ đóng góp 50% vào kết quả chung.
 • Đánh giá bên trong trường sẽ không được thu nhỏ so với kết quả đánh giá từ bên ngoài khi tính toán kết quả môn học.

Từ năm 2020, các ATAR sẽ được tính toán bởi quá trình mở rộng quy mô nhiều môn được dùng trong một số khu vực pháp lý khác của Úc. Điều này sẽ cho phép học sinh hoàn tất các môn học kết hợp khác nhau của các đối tượng được so sánh ở một cấp bậc đại học duy nhất.

Bạn có biết Queensland Government?

Vụ giáo dục Quốc tế bang Queensland (EQI) xây dựng và giới thiệu các chương trình học dành cho học sinh quốc tế muốn theo học tại các trường phổ thông công lập bang Queensland. Học sinh có thể chọn lựa hơn 60 trường phổ thông trên toàn lãnh thổ bang, tại các thành phố như: Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast và Cairns.

Các trường trong hệ thống EQI: Cung cấp các chương trình đa dạng, cơ sở vật chất hiện đại và hỗ trợ học sinh.

 • Lựa chọn địa điểm học tập
 • Đa dạng môn học
 • Hình thức học sáng tạo
 • Hệ thống máy tính kết nối với thư viện các trường đại học
 • Hệ thống phòng thu và hội thảo qua video
 • Phòng quay phim và công nghệ đa phương tiện
 • Chương trình năng khiếu về hàng không, ba lê, gôn, bong đá và tennis
 • Đội ngũ nhân viên hỗ trợ học sinh
 • Các gia đình “Host Family” (*) được kiểm tra chặt chẽ
 • Cơ hội chuyển tiếp và liên kết với các trường đại học có uy tín tại bang Queensland

(*) Host Family: là nơi nhận các học sinh dưới 18 tuổi đến tạm trú trong thời gian du học, các gia đình phải có trách nhiệm giám hộ, giúp đỡ và chăm sóc du học sinh trong thời gian ngoài giờ học.