Sự khác nhau giữa Wait và Await - StudyLink

Có hai sự khác nhau giữa wait và await. Khác nhau đầu tiên là về cấu trúc ngữ pháp  đi với hai động từ này.

  • Động từ "await" phải có một tân ngữ đi kèm, ví dụ:

"I am awaiting your answer"  (Tôi đang chờ đợi câu trả lời của anh/chị)

Tân ngữ của "await" thường là một vật gì đó, không phải là người, và thường là trừu tượng. Vì thế bạn không thể nói là "John is awaiting me."

  • Động từ "wait" có thể đi với những cấu trúc câu khác nhau. Trước hết động từ "wait" có thể đứng một mình như trong câu sau:

"We have been waiting and waiting and nobody has come to talk to us." (Chúng tôi đợi và đợi mãi mà không có ai đến nói chuyện với chúng tôi.)

  • Một cấu trúc ngữ khác cũng rất phổ biến đó là có thể dùng "wait" với một động từ khác – ví dụ:

"I waited in line to go into the theatre." (Tôi xếp hàng đợi để đi vào nhà hát.)

Thường thì "wait" còn đi kèm khoảng thời gian mà bạn phải chờ đợi – ví dụ:

"I have been waiting here for at least half an hour." (Tôi đã chờ ở đây ít nhất là một tiếng rồi.)

  • Cuối cùng thì người nói thường nhắc tới điều gì hay người nào mà họ chờ, vì thế, nếu một người bạn đến rất muộn, bạn có thể nói:

"I have been waiting for you for two hours!" (Tôi đã phải chờ bạn tới hai tiếng đồng hồ.)

  • Một sự khác nhau nữa giữa hai động từ "wait" và "await", đó là mức độ trịnh trọng hay thân mật của câu nói. "Await" nghe trịnh trọng hơn và thường được dùng trong các thư từ chính thức.