TẤT TẦN TẬT VỀ IELTS WRITING TASK 1 – PHẦN 1 - StudyLink

TỔNG QUAN PHẦN THI IELTS WRITING TASK 1

Có nhiều bạn khi học IELTS quá quan tâm vào những chi tiết nhỏ nhặt mà quên đi những điều cơ bản nhưng rất quan trọng, giúp bạn làm bài thi tốt hơn, đó chính là những thông tin khái quát về bài thi cũng như cấu trúc đề thi. Những thông tin sau sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về phần thi IELTS Writing Task 1

 1. Yêu cầu của đề bài

Ở phần thi IELTS học thuật (Academic): Bạn sẽ được cung cấp thông tin dưới dạng hình ảnh (đồ thị, biểu đồ, v.v) và được yêu cầu mô tả những thông tin đó bằng lời văn của chính mình;

Ở phần thi IELTS tổng quát (General Training): Bạn sẽ được yêu cầu viết một bức thư.

 1. Số từ tối thiểu

Số từ tối thiểu trong IELTS Writing task 1 là 150 từ, bạn có thể viết hơn 150 từ.

 1. Thời gian làm bài

Thời gian tổng cho cả phần thi IELTS Writing là 60 phút. Bạn không bị giới hạn thời gian làm bài cho từng phần riêng. Tuy nhiên, các bạn nên dành khoảng 20 phút cho Task 1

 1. Điểm số và tỷ lệ Band điểm trong phần thi IELTS Writing Task 1

Task 1 sẽ chiếm 1/3 trên tổng điểm IELTS Writing của bạn

Bài viết của bạn cho phần Task 1 sẽ được chấm dựa trên 4 tiêu chí sau, mỗi tiêu chí chiếm 25% tổng điểm của bạn cho phần Task 1:

 1. Task Achievement: Khả năng đáp ứng yêu cầu của đề bài:
  • Ở bài thi học thuật (Academic): Khả năng tóm tắt, miêu tả sự thay đổi, xu hướng của biểu đồ, v.v;
  • Ở bài thi tổng quát (General Training): Khả năng viết thư đúng với yêu cầu và bối cảnh của đề bài.
 2. Coherence and Cohesion: Kỹ năng liên kết các ý tưởng với nhau một cách mạch lạc
 3. Lexical Resources: Vốn từ vựng và khả năng sử dụng từ vựng hợp ngữ cảnh
 4. Grammatical Range and Accuracy: Khả năng sử dụng các điểm ngữ pháp một cách chính xác và đa dạng

Mục đính chính của Writing Task 1  là đánh giá khả năng giao tiếp tiếng Anh của bạn, chứ không phải đánh giá chữ đẹp, tốc độ viết hay ý tưởng của bạn có hợp với ý kiến của người chấm không.

 

Chìa khóa thành công của phần thi này chính là ở khả năng phân bổ thời gian hợp lý, nắm rõ mình sẽ viết những gì và khả năng đọc hiểu rõ đề