Video - StudyLink
  • Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Thẩm định năng lực du học và định cư nước ngoài
  • StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    Du học tại chỗ mùa Covid-19
Giới thiệu StudyLink International
Giới thiệu StudyLink International
Triển lãm các trường Đại học – Cao đẳng tại Úc – Mỹ – Canada
Triển lãm các trường Đại học – Cao đẳng tại Úc – Mỹ – Canada
Phỏng vấn cảm nghĩ du học sinh Võ Yến Nhi
Phỏng vấn cảm nghĩ du học sinh Võ Yến Nhi
Phỏng vấn cảm nghĩ du học sinh -Trần Thị Thanh Thủy (Marketing officer của ABBOTT)
Phỏng vấn cảm nghĩ du học sinh -Trần Thị Thanh Thủy (Marketing officer của ABBOTT)
Phóng sự về Triển lãm các trường Đại học hạng nhất nước Úc và thế giới năm 2015
Phóng sự về Triển lãm các trường Đại học hạng nhất nước Úc và thế giới năm 2015
StudyLink International Milestones
StudyLink International Milestones
La Trobe University International Welcome Festival
La Trobe University International Welcome Festival
La Trobe Past, Present, Future
La Trobe Past, Present, Future
Triển lãm du học các trường Đại Học Mỹ AEO Tour 23.02.2014
Triển lãm du học các trường Đại Học Mỹ AEO Tour 23.02.2014
Triển lãm Giáo dục Trung học và Dự bị Đại học “Sáng tương lai” 27.10.2013
Triển lãm Giáo dục Trung học và Dự bị Đại học “Sáng tương lai” 27.10.2013
Triển lãm Du học các Đại học hạng nhất nước Úc & Thế Giới 2013
Triển lãm Du học các Đại học hạng nhất nước Úc & Thế Giới 2013
Triển lãm Giáo dục Du học Mỹ AEO Tour 22.09.2013
Triển lãm Giáo dục Du học Mỹ AEO Tour 22.09.2013
Lễ kết nghĩa giữa trường chuyên Lê Hồng Phong và trường Kew, bang Victoria
Lễ kết nghĩa giữa trường chuyên Lê Hồng Phong và trường Kew, bang Victoria
StudyLink International – Kết nối những ước mơ
StudyLink International – Kết nối những ước mơ
Nhịp cầu du học – Học sinh Việt Nam ở Melbourne
Nhịp cầu du học – Học sinh Việt Nam ở Melbourne
Nhịp cầu du học 4
Nhịp cầu du học 4