10 mẹo viết bài luận ấn tượng - StudyLink

1. Đọc kỹ hướng dẫn và phải hiểu thật rõ trước khi bạn bắt đầu viết.

2. Nghĩ về điều bạn định viết và sắp xếp các ý nghĩ đó trước khi bạn bắt đầu viết.

3. Bắt đầu quá trình viết bằng cách phác thảo nội dung.

4. Chắc chắn rằng những phác thảo này đề cập đến các khía cạnh được yêu cầu như trong hướng dẫn.

5. Phát triển mỗi ý trong bản phác thảo của bạn.

6. Sử dụng từ ngữ rõ ràng, chính xác và đơn giản trong bài luận.

7. Nêu các thành tích bạn đã đạt được.

8. Chắc chắn rằng bạn không mắc lỗi ngữ pháp và chính tả.

9. Đọc lại yêu cầu lần nữa, sau đó đọc bài luận của bạn để chắc rằng bài luận đủ ý.

10. Đưa bài luận cho người có kỹ năng viết và biên tập tốt đọc trước khi