Cách diễn đạt ngắn gọn cho những cụm từ phức tạp - StudyLink

 

Nhiều người cho rằng dùng những cụm từ dài, phức tạp thì mới gây ấn tượng cho người đối diện rằng bạn có vốn tiếng Anh tốt. Tuy nhiên, lạm dụng những cụm từ như vậy chỉ khiến diễn đạt trở nên dài dòng, ngập ngừng và cũng khiến người đối diện khó hiểu hơn. Điều bạn cần quan tâm hơn là cuộc hội thoại được trôi chảy, hai bên hiểu ý nhau và trao đổi hiệu quả.

Dưới đây là cách diễn đạt thay thế những cụm phức tạp bởi những từ cơ bản, dễ hiểu:

"Instead of this""Use this"Nghĩa
If at all possibleIf possibleNếu có thể
If that was the caseIf soNếu vậy
In the absence ofWithoutKhông có
In accordance withBy, following, per, underTương ứng, phù hợp với
In additionAlso, besides, tooHơn nữa, bên cạnh đó
In an effort toToĐể
In as much asSince, becauseBởi vì
In a timely mannerOn time, promptlyVào lúc phù hợp
In back ofBehindỞ đằng sau lưng
In close proximityNear, closeỞ gần
In connection withWith, about, concerningCùng với, liên quan đến
In consideration of the factBecauseBởi vì
In excess ofMore thanHơn cả
In favor ofForCho, vì lợi ích cho
In lieu ofInstead, instead ofThay vì

Tuy nhiên, bạn cũng nên biết đến các cụm từ phức tạp ở cột thứ nhất để sử dụng vào ngữ cảnh phù hợp, ví dụ như trong văn bản trang trọng, nghiêm túc.