Dương Đặng Đường Triều - IELTS 7.5 - học viên lớp Anh ngữ 1 kèm 1 - StudyLink

Dương Đặng Đường Triều – IELTS 7.5 – học viên lớp Anh ngữ 1 kèm 1

Trong suốt thời gian học ở StudyLink, mình đã được giáo viên theo sát từng buổi học. Cô diễn giải và phân tích bài học rất rõ ràng và chi tiết, cô phân tích từng chiến thuật, cách làm bài đối với từng dạng câu hỏi cũng như từng kĩ năng để làm sao có thể đạt được mức điểm cao nhất theo mục tiêu đề ra. Cũng chính nhờ sự hỗ trợ hết mình của các chị tư vấn và sự tận tâm chỉ dạy của cô mà sau một thời gian ngắn học tại StudyLink, kết quả học tập của mình đã cải thiện rất nhiều so với số điểm đầu vào.