Chia sẻ của bạn Vũ Lê Duy - StudyLink

Vũ Lê Duy – IELTS 7.5 – Học viên lớp Anh ngữ 1 kèm 1

“Dưới sự hướng dẫn tận tình và dễ hiểu của giáo viên, mình đã hiểu lý do tại sao mình hay mất điểm, từ đó thì điểm số của mình cũng leo dần từ 6.0 lên 7.5 sau 16 buổi học. Việc áp dụng các chiến thuật học được trên lớp và thường xuyên trải nghiệm những bài thi thử IELTS tại trung tâm cũng chính là bí quyết để đạt 7.5 của mình”