Sinh viên thực tập bộ phận hành chánh kế toán - StudyLink

CÔNG TY STUDYLINK THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Sinh viên thực tập bộ phận hành chánh kế toán

1. Mô tả công việc:

  • Kiểm tra và xuất hóa đơn, theo dõi quá trình thanh toán của hóa đơn
  • Kiểm tra các giao dịch ngân hàng (chứng từ tương ứng với các giao dịch hàng tháng)
  • Cập nhật tất cả thông tin liên quan đến kế toán lên hệ thống của Công ty và phần mềm kế toán MISA
  • Hỗ trợ bộ phận Marketing chuẩn bị cho hội thảo/ sự kiện
  • Hỗ trợ các bộ phận khác khi được yêu cầu hoặc điều phối bởi quản lý hoặc người phụ trách

2. Yêu cầu:

  • Có chuyên mông lĩnh vực kế toán
  • Cẩn thận, siêng năng, không ngại việc
  • Có kỹ năng tốt về các phần mềm văn phòng
  • Có tiếng Anh từ sơ trung cấp trở lên, có thể đọc hiểu văn bản tiếng Anh và email cơ bản liên quan đến chuyên môn kế toán

3. Quyền lợi:

  • Có hỗ trợ phần phí thực tập cho sinh viên
  • Có cơ hội ứng tuyển cho các vị trí tuyển dụng tại Công ty phù hợp với năng lực bản thân

4. Thông tin liên hệ:

Vui lòng chuẩn bị hồ sơ: CV bằng tiếng Anh có dán ảnh và thư xin thực tập, gửi đến địa chỉ email:

hr@studylink.org, trên tiêu đề email cần viết rõ vị trí cần thực tập và tên họ đầy đủ