Uncategorized - StudyLink
Notice: Undefined offset: 0 in /home/studylinko/domains/studylink.org/public_html/wp-content/themes/studylink/category.php on line 61

Kỹ năng paraphrase là 1 kỹ năng cực kỳ cần thiết và quan trọng trong phần thi IELTS Writing cho Task 1 và cả Task 2, đặc biệt là phần Introduction khi các bạn viết câu General Statement, bạn phải paraphrase lại đề bài.

Kế đến là phần IELTS Speaking, để trả lời câu hỏi cho hay và đạt điểm tốt thì các bạn phải dùng tới kỹ năng paraphrase.

Các phương thức paraphrase

Trước khi paraphrase, các bạn phải:

 • Đọc thật kỹ và hiểu được nghĩa của câu gốc. 
 • Xác định cho được ý chính (main idea) và các từ khóa (key word). Một khi xác định được các yếu tố này thì khi paraphrase sẽ không bị sót hay sai nghĩa.
 • Xác định cấu trúc câu để khi paraphrase phải đảm bảo mối quan hệ giữa các ý chính (main idea) và ý phụ (supporting idea).

Có 3 phương thức chính để paraphrase

 1. Reword (Thay đổi từ)

Thay đổi từ là thay bằng từ đồng nghĩa (synonym) để tạo nên 1 câu paraphrase. Điều này đòi hỏi các bạn phải có vốn từ vựng phong phú. 

VD: The graphs below show the types of music albums purchased by people in Britain according to sex and age.

→ The bar charts represent the percentage of the British buying three different kinds of music albums in terms of gender and age.

Một số tips:

- Khi viết introduction, chuyển từ “This/These graph(s)” sang “The graph(s)”.

- Loại bỏ từ “below” vì bạn sẽ không vẽ lại biểu đồ trong bài report của mình.

- Sử dụng động từ thay thế: show = illustrate = demonstrate = indicate = represent = give information on…

2. Restructure (Thay đổi cấu trúc)

Để áp dụng được phương thức paraphrase này hiệu quả đòi hỏi các bạn phải vững văn phạm.

 • Thay đổi cấu trúc câu là chuyển từ dạng chủ động (active) sang bị động (passive) hay ngược lại. 

VD: You must complete all projects by July 11, 2014   →   All projects must be completed by July 11, 2014

 • Chuyển đổi giữa các dạng từ (part of speech) như noun thành verb và ngược lại, adjective thành adverb và ngược lại.

VD: I do not know what the meaning of this word is.    →    I do not know what this word means.

 • Thay đổi thì (tense) của câu. 

VD1: The project is still continuing.    →    The project has not finished yet.

VD2: The future is unknown.     →      Nobody knows what will happen in the future.

3. Thay đổi cụm từ (rephrase)

 • Sử dụng các cụm từ (phrase) có chủ ngữ giả (fake subject) “it” làm chủ ngữ.

VD: You should not drink too much coffee.   →    It is not a good idea to drink too much coffee.

 • Dùng cấu trúc “find it + adj + to do sth” hay“find + something + adj + to do sth”

VD: Studying IELTS very difficult for me.   →   I find it very difficult to study IELTS.

Notice: Undefined offset: 1 in /home/studylinko/domains/studylink.org/public_html/wp-content/themes/studylink/category.php on line 68

Kỹ năng paraphrase là 1 kỹ năng cực kỳ cần thiết và quan trọng trong phần thi IELTS Writing cho Task 1 và cả Task 2, đặc biệt là phần Introduction khi các bạn viết câu General Statement, bạn phải paraphrase lại đề bài.

Kế đến là phần IELTS Speaking, để trả lời câu hỏi cho hay và đạt điểm tốt thì các bạn phải dùng tới kỹ năng paraphrase.

Các phương thức paraphrase

Trước khi paraphrase, các bạn phải:

 • Đọc thật kỹ và hiểu được nghĩa của câu gốc. 
 • Xác định cho được ý chính (main idea) và các từ khóa (key word). Một khi xác định được các yếu tố này thì khi paraphrase sẽ không bị sót hay sai nghĩa.
 • Xác định cấu trúc câu để khi paraphrase phải đảm bảo mối quan hệ giữa các ý chính (main idea) và ý phụ (supporting idea).

Có 3 phương thức chính để paraphrase

 1. Reword (Thay đổi từ)

Thay đổi từ là thay bằng từ đồng nghĩa (synonym) để tạo nên 1 câu paraphrase. Điều này đòi hỏi các bạn phải có vốn từ vựng phong phú. 

VD: The graphs below show the types of music albums purchased by people in Britain according to sex and age.

→ The bar charts represent the percentage of the British buying three different kinds of music albums in terms of gender and age.

Một số tips:

- Khi viết introduction, chuyển từ “This/These graph(s)” sang “The graph(s)”.

- Loại bỏ từ “below” vì bạn sẽ không vẽ lại biểu đồ trong bài report của mình.

- Sử dụng động từ thay thế: show = illustrate = demonstrate = indicate = represent = give information on…

2. Restructure (Thay đổi cấu trúc)

Để áp dụng được phương thức paraphrase này hiệu quả đòi hỏi các bạn phải vững văn phạm.

 • Thay đổi cấu trúc câu là chuyển từ dạng chủ động (active) sang bị động (passive) hay ngược lại. 

VD: You must complete all projects by July 11, 2014   →   All projects must be completed by July 11, 2014

 • Chuyển đổi giữa các dạng từ (part of speech) như noun thành verb và ngược lại, adjective thành adverb và ngược lại.

VD: I do not know what the meaning of this word is.    →    I do not know what this word means.

 • Thay đổi thì (tense) của câu. 

VD1: The project is still continuing.    →    The project has not finished yet.

VD2: The future is unknown.     →      Nobody knows what will happen in the future.

3. Thay đổi cụm từ (rephrase)

 • Sử dụng các cụm từ (phrase) có chủ ngữ giả (fake subject) “it” làm chủ ngữ.

VD: You should not drink too much coffee.   →    It is not a good idea to drink too much coffee.

 • Dùng cấu trúc “find it + adj + to do sth” hay“find + something + adj + to do sth”

VD: Studying IELTS very difficult for me.   →   I find it very difficult to study IELTS.


# TÊN TRƯỜNG LOẠI TRƯỜNG THÀNH PHỐ TIỂU BANG QUỐC GIA WEBSITE

  # Tên trường Địa điểm Quốc gia Loại học bổng Giá trị Hạn đăng ký Điều kiện
  1 Australian National University College Australian Capital Territory, Canberra Úc Học bổng Dự bị đại học AU$ 2,500 hoặc AU$ 5,000 Càng sớm càng tốt, có giới hạn

  Học sinh có thành tích học tập tốt. Tham gia buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh với đại diện trường

  2 Cao đẳng Algonquin Ontario, Ottawa Canada Học bổng quốc tế Algonquin CA$3000 Đối với lượng nhập học vào mùa đông năm 2018; Ngày 30 tháng 10 năm 2017 Danh cho hs có kết quả học thuật và tiếng Anh xuất sắc
  3 Cao đẳng Curtin (Navitas ) Western Australia, Perth Úc Học bổng Early Bird + Chương trình Dự bị + Chương trình Diploma A$4,000 học phí năm đầu 31/10/2017

  Sinh viên phải đủ điều kiện tiếng anh đầu vào.
  Hoàn thành lớp 11 hoặc 12 với điểm trung bình ít nhất 7.0 cho cả chương trình Dự bị hoặc Cao đẳng.
  Sinh viên phải có Thư mời nhập học từ một trong các trường thuộc Navitas

  4 Cao đẳng Deakin ( Navitas ) Victoria, Victoria Úc Học bổng Early Bird + Chương trình Dự bị + Chương trình Diploma A$4,000 học phí năm đầu 31/10/2017

  Sinh viên phải đủ điều kiện tiếng anh đầu vào.
  Hoàn thành lớp 11 hoặc 12 với điểm trung bình ít nhất 7.0 cho cả chương trình Dự bị hoặc Cao đẳng.
  Sinh viên phải có Thư mời nhập học từ một trong các trường thuộc Navitas

  5 Cao đẳng Deakin ( Navitas ) Victoria, Victoria Úc Navitas Early Bird Scholarship A$4,000 31/10/2018
  • Dựa vào thành tích học tập xuất sắc
  • Dành cho sinh viên đăng ký học tất cả các ngành của chương trình Cao đẳng và Dự bị đại học
  • Sẽ được xem xét cấp bởi GĐ tuyển sinh thị trường VN Navitas
  6 Cao đẳng Deakin ( Navitas ) Victoria, Victoria Úc Navitas Family Bursaries 10% N/A
  • Dành cho các sinh viên cùng thuộc 1 mối quan hệ gia đình: anh chị em ruốt, vợ, chồng, con cái
  • Không áp dụng cùng lúc với các HB khác cũng như không chấp nhận package offer có khóa tiếng anh của Navitas
  7 Cao đẳng Deakin ( Navitas ) Victoria, Victoria Úc Deakin College Viet Nam Merit Scholarship _A$3,000 _A$4,500 N/A
  • Dành cho sinh viên Việt Nam đăng ký học package Dự bị + Đại học hoặc Cao đẳng + Đại học
  • Học bổng được xét dựa trên thành tích học tập của học sinh và sẽ được duy trì mỗi năm
  8 Cao đẳng Edith Cowan (Navitas ) Western Australia, Perth Úc Học bổng Early Bird + Chương trình Dự bị + Chương trình Diploma A$4,000 học phí năm đầu 31/10/2017

  Sinh viên phải đủ điều kiện tiếng anh đầu vào.

  Hoàn thành lớp 11 hoặc 12 với điểm trung bình ít nhất 7.0 cho cả chương trình Dự bị hoặc Cao đẳng.

  Sinh viên phải có Thư mời nhập học từ một trong các trường thuộc Navitas

  9 Cao đẳng Eynesbury South Australia, Adelaide Úc Học bổng khóa Dự bị Đại học và Cao đẳng 20 hoặc 30% học phí Càng sớm càng tốt Học sinh có điểm trung bình học tập (GPA) lớp 11 = 8.0 trở lên sẽ nhận học bổng 30% học phí khóa Dự bị Đại học. Học sinh có GPA lớp 12 = 6.0 trở lên sẽ nhận học bổng 20% học phí cho khóa Cao đẳng.
  10 Cao đẳng Humber Ontario, Toronto Canada Học bổng sinh viên quốc tế. Học bổng toàn phần, có thể gia hạn 100% học phí càng sớm càng tốt

  Đơn xin cấp học bổng sẽ được xem xét dựa trên kết quả học tập, hoạt động cộng đồng và thư giới thiệu. Việc cấp lại học bổng sẽ được dựa trên khả năng của học sinh trong việc duy trì được 70% điểm trung bình môn học trong mỗi năm học của người xin học bổng tại trường Humber.

  11 Cao đẳng Kaplan International English , Adelaide Úc Học bổng theo Study Package A$300/tuần càng sớm càng tốt

  Áp dụng cho các chương trình tiếng Anh (Intensive English, EAP) tại KIE liên kết với chương trình chính của các trường đối tác như KBS, LCB, Murdoch University, William Angliss, TAFE SA, TAFE WA và TAFE NSW.

  Chỉ áp dụng cho chương trình tiếng Anh học từ 10 tuần trở lên và tối đa 30 tuần

  12 Cao đẳng Kinh doanh và Truyền thông APM ( Think Education Group) , Sydney Úc Học bổng cử nhân kinh doanh 0.2 càng sớm càng tốt

  Đáp ứng yêu cầu đầu vào về học thuật và trình độ Anh ngữ (Nếu sinh viên không đủ điểm tiếng Anh, sinh viên có thể học khóa tiếng Anh trước và học bổng vẫn được giữ cho khóa chính)

  13 Cao Đẳng Latrobe Melbourne (Navitas) Victoria, Melbourne Úc Navitas Early Bird Scholarship A$4,000 31/10/2018
  • Dựa vào thành tích học tập xuất sắc
  • Dành cho sinh viên đăng ký học tất cả các ngành của chương trình Cao đẳng và Dự bị đại học
  • Sẽ được xem xét cấp bởi GĐ tuyển sinh thị trường VN Navitas
  14 Cao đẳng Le Cordon Bleu , Melbourne Úc Học bổng Nhập học Perth A$20,000 càng sớm càng tốt

  Áp dụng cho sinh viên đăng ký chương trình Bachelor of Business (Tourism Management)_Dựa vào kết quả học tập và bài luận 500 từ

  Phải nộp đơn xin học bổng khi nộp đơn ghi danh. Sẽ nhập học T1/2018

  15 Cao đẳng Phoenix Academy Western Australia, Perth Úc Học bổng và tiết kiệm A$1,000 - A$1,700 càng sớm càng tốt

  Áp dụng cho sinh viên học chuyển tiếp từ chương trình tiếng Anh hoặc chương trình Dư bị ĐH/CĐ Kinh doanh ở Phoenix lên Murdoch University

  16 Cao đẳng Quản trị Khách sạn William Blue ( Think Education Group ) New South Wales, Sydney Úc Học bổng Động lực A$1,000 - A$2,000 càng sớm càng tốt

  Đáp ứng yêu cầu đầu vào về học thuật và trình độ Anh ngữ (Nếu sinh viên không đủ điểm tiếng Anh, sinh viên có thể học khóa tiếng Anh trước và học bổng vẫn được giữ cho khóa chính)

  17 Cao đẳng quốc gia Úc , Melbourne Úc Học bổng cho các Chương trình Dự bị Đại học 2,500 AUD hoặc 5,000 AUD càng sớm càng tốt

  Học sinh có thành tích học tập tốt

  Tham gia buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh với đại diện trường

  18 Cao đẳng quốc tế Newcastle (Navitas) New South Wales, Úc Học bổng Early Bird + Chương trình Dự bị + Chương trình Diploma A$4,000 học phí năm đầu 31/10/2017

  Sinh viên phải đủ điều kiện tiếng anh đầu vào.

  Hoàn thành lớp 11 hoặc 12 với điểm trung bình ít nhất 7.0 cho cả chương trình Dự bị hoặc Cao đẳng.

  Sinh viên phải có Thư mời nhập học từ một trong các trường thuộc Navitas

  19 Cao Đẳng Seneca Ontario, Toronto Canada Học bổng Nelson Abraham, Học bổng ACL & Associates Ltd., Học bổng General Fund CA$200 hoặc CA$400 hoặc CA$500 Càng sớm càng tốt Đối với Học bổng Nelson Abraham và  ACL & Associates Ltd: sinh viên đăng ký học chương trình Chứng nhận/Chứng chỉ. Đối với Học bổng General Fund: sinh viên đăng ký  học chương trình Chứng nhận/Chứng chỉ và hoàn thành xuất sắc tối thiểu 1 kỳ học.
  20 Cao đẳng Seneca Ontario, Toronto Canada học bổng cho sinh viên quốc tế CA $250 càng sớm càng tốt Sinh viên quốc tế hoàn thành ít nhất một kỳ học a post-secondary diploma hoặc chương trình certificate 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11