IELTS 6.0 PLUS
Anh ngữ
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Học bổng cho ngành kỹ thuật và IT tại trường UTS International

21/10/2016
  • Share Zalo

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế ngành kỹ thuật và IT mùa thu 2017

  • Học bổng đại học ngành kỹ thuật cho sinh viên xuất sắc
  • Học bổng thạc sĩ (quản lý) ngành Kỹ Thuật cho sinh viên quốc tế xuất sắc
  • Học bổng thạc sĩ (cơ khí) ngành Kỹ Thuật cho sinh viên quốc tế xuất sắc
  • Học bổng Công Nghệ Thông Tin cho sinh viên đại học xuất sắc.
  • Học bổng thạc sĩ Công Nghệ Thông Tin cho sinh viên đại học xuất sắc.

Giá trị học bổng

Mỗi học bổng có giá trị $5000 Úc cho một học phần tại trường UTS. Các học bổng được dựa trên thành tích học tập.

 

Hạn chót nộp học bổng thứ 2 ngày 31 tháng 10

Để biết thêm thông tin chi tiết của các học bổng trên, truy cập website Engineering and Information Technology của UTS.

Để biết thêm thông tin của các học bổng khác của UTS dành cho sinh viên quốc tế, truy cập vào website UTS hoặc liên hệ internationalpromo@uts.edu.au.

Mời khách hàng bình luận / đặt câu hỏi qua chức năng MESSENGER & ZALO

Các tin khác

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC 2022 - TRƯỜNG SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
16/11/2021
Tên Học bổng: Swinburne International Excellence Undergraduate Scholarship.Giá trị Học bổng: Từ 10% - 75% học ...
HỌC BỔNG DU HỌC ÚC 2022 - TRƯỜNG DEAKIN UNIVERSITY
13/11/2021
Tên Học bổng: Vietnam Scholarship.Giá trị Học bổng: Từ 20% học phí toàn khóa học.
HỌC BỔNG DU HỌC ÚC 2022 TỪ TRƯỜNG DEAKIN UNIVERSITY
11/11/2021
Tên Học bổng: Deakin International Scholarship.Giá trị Học bổng: Từ 25% học phí toàn khóa học.Thời gian áp dụng: ...
HỌC BỔNG DU HỌC ÚC 2022 TỪ TRƯỜNG DEAKIN UNIVERSITY 
09/11/2021
Tên Học bổng: Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship.Giá trị Học bổng: Từ 50% - 100% học phí toàn khóa ...
HỌC BỔNG DU HỌC ÚC TRƯỜNG UNIVERSITY OF TASMANIA DEAN OF BUSINESS AND ECONOMICS MERIT SCHOLARSHIP
06/11/2021
Tên Học bổng: Dean of Business and Economics Merit Scholarship.Giá trị Học bổng: Học bổng Dean of Business and Economics ...
HỌC BỔNG DU HỌC ÚC TRƯỜNG UNIVERSITY OF TASMANIA - TASMANIAN INTERNATIONAL SCHOLARSHIP
04/11/2021
Tên Học bổng: Tasmanian International Scholarship.Giá trị Học bổng: Giảm 25% học phí đăng ký trong suốt ...
HỌC BỔNG DU HỌC MỸ TRƯỜNG UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA (USF)
02/11/2021
Tên Học bổng: FRESHMAN SCHOLARSHIPS - USF Green & Gold Presidential Waiver Award.Giá trị Học bổng: $48,000 (Lên ...
HỌC BỔNG DU HỌC MỸ TRƯỜNG THE UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM (UAB)
30/10/2021
Giá trị Học bổng: Dành cho sinh viên đang ở VN: Học bổng $30,000 cho 04 năm (tương đương $7,500/năm).Thời ...
HỌC BỔNG DU HỌC ÚC - TRƯỜNG UNIVERSITY OF TASMANIA - ASEAN SCHOLARSHIP
28/10/2021
Tên Học bổng: ASEAN Scholarship.Giá trị Học bổng: Giảm 15% học phí đăng ký trong suốt khóa học.
HỌC BỔNG DU HỌC ÚC  TRƯỜNG MONASH UNIVERSITY NĂM 2022
26/10/2021
Tên Học bổng:Monash University Study Grant Scholarship (MUA).Giá trị Học bổng:10,000AUD one-off cho Bachelor & Master by ...
HỌC BỔNG DU HỌC ÚC TRƯỜNG MONASH UNIVERSITY
23/10/2021
 Tên Học bổng: Monash University Engineering Scholarship. Giá trị Học bổng: 10,000AUD mỗi năm cho toàn bộ ...
HỌC BỔNG DU HỌC ÚC TRƯỜNG MONASH UNIVERSITY
21/10/2021
Tên Học bổng: Monash University International Merit Scholarship (Excellence).Giá trị Học bổng: 10,000 AUD mỗi năm cho toàn ...