IELTS 6.0 PLUS
Anh ngữ
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Học bổng hấp dẫn năm 2016 từ ISC UK & EU

19/03/2016
 • Share Zalo

Học bổng năm 2016 của ISC Anh và Châu Âu là chương trình hấp dẫn nhất từ trước đến nay dành cho sinh viên Việt Nam.

Học bổng có hiệu lực cho chương trình d b Quc tế (International Foundation Year), chương trình năm nht Đi hc (International Year On) 

và chương trình d b Thc s (Pre Master Programs) (Chương trình sẽ dành cho những bạn đăng ký trước).

ISC Anh ISC Hà Lan ISC Dublin

Học bổng Star Student

Trị giá: £8000

Học bổng Star Student

Trị giá: €8250 (50%)

Học bổng Star Student

Trị giá: €6000

Học bổng nổi bật

Trị giá: £6000

Học bổng nổi bật

Trị giá: €4000

Học bổng nổi bật 

Trị giá: €3000

Giải thưởng học bổng xuất sắc

£4000; £3000; £2000

Giải thưởng học bổng xuất sắc

Trị giá: €2500

Học bổng vẫn đang trong quá 

trình tiến hành cho năm 1 

bằng cử nhân tại UCD

Học bổng liên kết có hiệu lực

 với các đối tác khác nhau 

của trường Đại Học 

   

Chương trình dự bị Quốc tế Lancaster: Học bổng Hữu nghị £2500

(Có gii hn - Ch có hiu lc cho ngành Qun tr kinh doanh)

 • Phầnthưởng cho sự xuất sắc từ học bổng Sheffield: £4000; £2500; £2000; £1000

(Chương trình dự bị Quốc tế và dự bị Thạc sỹ) - Học bổng liên kết có hiệu lực

 • Strathclyde ISCPhầnthưởng cho chương trình Kinh doanh năm nhất Đại học 

(International Year One Business): £2000 và học bổng Kỹ sư: £2000

(Chương trình dự bị Quốc tế và dự bị Thạc sỹ) - Học bổng liên kết có hiệu lực

 • Huddersfield ISC: Phầnthưởng Star Student 4,000- Học bổng liên kết có hiệu lực
 • Giảmgiá dành cho những bạn đăng ký sớm: Được giảm thêm £500 cho “Early birds” (Vào trước ngày 1 tháng 4 năm 2016)
 • Phí hỗtrợ IELTS UKVI: 200£ cho mỗi sinh viên đăng ký 

Điu kin phng vn nhn hc bng:

 • Nộpvà nhận thư đề nghị hoàn chỉnh từ ISC Anh và Châu Âu
 • Thành tích họctập tốt (điểm trong 2 năm học gần nhất phải trên 0 ở 3 môn Toán, Lý, Hóa) 
 • Thựchiện cuộc phỏng vấn tốt với đại diện ISC Anh và Châu Âu

Lưu ý:

Nếu sinh viên không đạt yêu cầu sau khi đã thanh toán tiền đặt cọc, ISC Anh và Châu Âu sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền học phí đã chi trả trừ tiền

đã đăng ký nhập học.

Thông tin chi tiết v hc bng

ISC Học bổng Đang tiến hành Thời gian

Đại học 

Coventry

Anh 2016: Giảm 500GBP khi đặt chỗ sớm   Tháng 10
Hà Lan 

Học bổng:

Star Student Việt Nam: 8250EUR (50%)

Sinh viên Việt Nam nổi bật: 4000EUR

Sinh viên Việt Nam xuất sắc: 2500EUR

Giảm giá đăng ký sớm Kings Day: 1000EUR 

  Tháng 9
Huddersfield

Học bổng Star Student Việt Nam: 4000GBP

Anh 2016: Giảm 500GBP khi đặt chỗ sớm

Học bổng Quốc tế £2000

Sinh viên Quốc tế có thể đăng ký 

(vào Website để biết thêm chi tiết)  

Tháng 9

Tháng 9 và

 Tháng 10

Istituto

 Maragoni

Anh 2016: Giảm 500GBP khi đặt chỗ sớm   Tháng 10
Keele Anh 2016: Giảm 500GBP khi đặt chỗ sớm  

Tháng 9 và

 Tháng 10

Kingston Anh 2016: Giảm 500GBP khi đặt chỗ sớm

Học bổng Quốc tế £4000

- Sinh viên Quốc tế có thể đăng ký

- Học bổng sau Tốt nghiệp £4000

- Sinh viên Quốc tế có thể đăng ký

Thời hạn từ 16.9 đến giữa tháng 2 (vào Website để xem thêm chi tiết ) 

Tháng 9 và

 Tháng 10

Lancaster

Phần thưởng học bổng: 2500GBP 

Anh 2016: Giảm 500GBP khi đặt chỗ sớm 

 

Tháng 10 

Tháng 10

Law Anh 2016: Giảm 500GBP khi đặt chỗ sớm   

Tháng 9 và 

Tháng 10

LEED ISC (Chuyển tiếp 

Đại học

Leeds Beckett)

Anh 2016: Giảm 500GBP khi đặt chỗ sớm   

Tháng 9 và 

Tháng 10 

Leed ISC 

(Chuyển tiếp 

ĐH Leeds)

Anh 2016: Giảm 500GBP khi đặt chỗ sớm 

Học bổng Khoa học và Kỹ sư £8000

- Sinh viên quốc tế có thể đăng ký

- Giữ mức hằng năm 60% hoặc trên 60%

Học bổng:

Công nghệ sinh học Dean £5000

- Sinh viên quốc tế có thể đăng ký

- Giữ mức hằng năm 60% hoặc trên 60%

Học bổng:

Leed ISC 2500£ (tối đa 3 năm)

- Sinh viên Quốc tế với tài chính riêng có thể đăng ký

- Nộp đơn đăng ký trước 31.5

(Vào website để biết thêm chi tiết) 

Tháng 9 và

 Tháng 10

Leicester Anh 2016: Giảm 500GBP khi đặt chỗ sớm 

Học bổng:

Quốc tế Satander £5000

- Xem website cho Quốc gia thích hợp

- Hạn chót: 30.5

Học bổng:

- Kế hoạch chia sẻ của Liên bang

- Thông tin website cho Quốc gia thích hợp

Học bổng:

Kế hoạch cho sinh viên chưa Tốt nghiệp

 của Chủ tịch

Giảm 10% học phí cho mỗi năm học 

(tối đa 3 năm) 

Sinh viên Quốc tế với có thể đăng ký 

(những người không thuộc EU)

Học bổng sau tốt nghiệp của Chủ tịch 3500£

Sinh viên Quốc tế có thể đăng ký 

(những người không thuộc EU)

Học bổng Chevening 

Học bổng dự bị Said 

(vào Website để xem thêm chi tiết)

Tháng 9 và 

Tháng 10 

Lincoln Anh 2016: Giảm 500GBP khi đặt chỗ sớm 

Học bổng quốc tế Satander £5000

Phần thưởng chỉ cho 1 năm duy nhất

Học bổng Giáo dục xuất sắc £5000

Yêu cầu bài văn 500 từ của sinh viên

Tháng 9 và 

tháng 10

Liverpoo 

John Moores

Anh 2016: Giảm 500GBP khi đặt chỗ sớm 

Học bổng:

Sinh viên chưa Tốt nghiệp Quốc tế 

John Moore’s £6000

Yêu cầu điểm 2.1 trong quá trình học

 (Vào website để thêm chi tiết)

Tiếng Anh cho người chưa Tốt nghiệp

 và sinh viên đã Tốt nghiệp với học bổng £700

 • Sinh viên Quốc tế có thể đăng ký
 • Sinh viên sẽ tự động nhận học bổng 
 Tháng 9 
Royal Holloway Anh 2016: Giảm 500GBP khi đặt chỗ sớm    Tháng 9
Sheffield

Phần thưởng từ  Học bổng xuất sắc Sheffield: 4000GBP

Học bổng Sheffield: 2500GBP

Học bổng Sheffield 2016: 2000GBP

Học bổng Sheffield 2016: 1000GBP

Giảm 500GBP khi đặt chỗ sớm

Học bổng cơ sở vật chất với sinh viên 

chưa Tốt nghiệp £2500

Sinh viên Quốc tế có thể nộp đơn

 (sinh viên tự cung cấp tài chính)

Học bổng cho sinh viên Tốt nghiệp 50%

 • Xem thông tin website cho các Quốc gia thích hợp
 • Hạn chót : 22/4 đến 22/7

Học bổng cho sinh viên Tốt nghiệp 

NUCK đến 2500£

Sinh viên Quốc tế có thể nộp đơn 

(sinh viên tự cung cấp tài chính)

Phần thưởng học bổng  SIC 1000£

 • Sinh viên Quốc tế có thể nộp đơn
 • (sinh viên tự cung cấp tài chính)
 • Chia ra vào tháng 4 và tháng 8 

Học bổng tài đức cho sinh viên chưa

 Tốt nghiệp Santander £5000

Xem Website dành cho các nước thích hợp

Học bổng tự học cho sinh viên Tốt nghiệp £2500

Xem Website dành cho các nước thích hợp

Học bổng tài đức 50% dành cho 

sinh viên Tốt nghiệp

Xem Website dành cho các nước thích hợp

Tháng 9  

Tháng 9 

Tháng 9

Tháng 9

Tháng 9 và 

Tháng 10

Strathclyde  

Học bổng BSP £20000

Học bổng Kỹ sư liên kết £8000

Học bổng khoa học xuất sắc £2000 - £3000

Sinh viên Quốc tế có thể nộp đơn 

Học bổng khoa Nhân văn và KHXH 

dành cho sinh viên chưa Tốt nghiệp

Sinh viên Quốc tế có thể nộp đơn

Học bổng Quốc tế BBA £2000

Học bổng thông thái Range Rover Evoque

Được cung cấp vào mùa hè

Học bổng Kỹ sư xuất sắc £3500

Sinh viên Quốc tế có thể nộp đơn 

(tự cung cấp tài chính)

 

Tháng 9 và 

Tháng 10 

Tháng 9 

Tháng 9

 Surrey  

Anh 2016: Giảm 500GBP khi đặt chỗ sớm   

   

Sussex

Anh 2016: Giảm 500GBP khi đặt chỗ sớm 

Học bổng xuất sắc Sussex £3000

Học bổng thạc sỹ Chancellor

-Hạn chót : tháng 8/2016

Kế hoạch Học bổng chia sẻ liên bang

Học bổng toàn phần

- Hạn chót: 1 tháng 4

Kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội £5000

Học bổng Santander £5000

- Hạn chót : 2 tháng 5

Học bổng SYLFF £14450

- Hạn chót : 15 tháng 4

Học bổng Tốt nghiệp liên kết

Nhật Bản và Ngân hàng Thế giới  (JJWBGSP)

- Hạn chót : 10 tháng 5

Xem Website để biết thêm chi tiết

Tháng 9 và Tháng 10
Dublin

Học bổng Star Student Việt Nam: 6000EUR 

Học bổng học sinh xuất sắc Việt Nam: 3000EUR

Giảm giá đăng ký sớm: 1000EUR (Xác nhận trước ngày 31 tháng 5 năm 2016)

Được đề nghị từ UCD cho năm 1

 theo chương trình dự bị

Chương trình theo phòng thí nghiệm 3000EUR

 (Kinh doanh, Khoa học Xã hội và Luật) 

Chương trình theo lớp học  6000EUR

(Kỹ sư, Khoa học, KHCN và Kiến trúc sư)

(Học bổng không bao gồm những 

chương trình liên quan đến y tế và sức khỏe) 

Tháng 9

Lưu ý:

Trường Đại học - Cao đẳng Quốc tế Sheffield có ngày bắt đầu đặc biệt vào tháng 4/2016 cho chương trình dự bị Quốc tế (Chương trình 2 học kỳ) 

Hồ sơ mới hoặc Hồ sơ truy vấn nộp vào Email: ukeuiscadmissions@studygroup.com

Down load Bản mẫu đăng ký tại đây: http://corporate.studygroup.com/agents/Editable-application-forms

Các chương trình hc

Năm nền tảng

Đây là chương trình 9 tháng chuẩn bị cho bạn nền tảng để bước vào năm đầu tiên của Đại học. 

Một khóa học lý tưởng nếu bạn đang thiếu một số yêu cầu chủ chốt học tập tiếng Anh ngôn ngữ để nhập học.

Bắt đầu vào tháng 9 hoặc tháng 1

Yêu cầu cơ bản: 

Hoàn tất lớp 11 với điểm trung bình từ 6.5 trở lên (ĐTB môn Toán và các môn Khoa học đạt 6.5 trở lên) và  Ielts từ 4.0 tùy theo chương trình học.

Chương trình năm nhĐi hc

Chương trình 9 hoặc 12 tháng sẽ chuẩn bị cho bạn bước vào năm 2 với cấp độ dành cho sinh viên Đại học.

Chương trình sẽ lý tưởng cho bạn nếu như bạn đã có bằng cấp Phổ thông nhưng vẫn không đáp ứng kiến thức hoặc tiếng Anh để vào học trực tiếp.

Bắt đầu từ tháng 9 hoặc tháng 1

Yêu cu đ vào Chương trình năm nht Đi hc: 

Hoàn tất 12 năm học với điểm số từ 7 trở lên (Toán và các môn khao học phải từ 7 trở lên ) cộng với bằng IELTS từ 5.0 tùy theo yêu cầu của chương trình.

Chương trình d b Thc s

Chương trình từ 6 đến 9 tháng để chuẩn bị đặc biệt cho việc học Thạc sỹ.

Chương trình phù hợp với bạn nếu :

- Bạn hoàn tất bằng cấpnhưng vẫn cần huấn luyện thêm về Tiếng Anh

- Nâng cao lý lịch học thuật của bạn

- Muốn làm mới kiến thức của mình

Bắt đầu từ tháng 9, tháng 1 hoặc tháng 4

Yêu cu đ vào chương trình d b Thc s:

Hoàn thành bằng Đại học với điểm số trên 5.5 cộng bằng IELTS từ 5.5 trở lên tùy theo yêu cầu của từng chương trình.

Chương trình này bao gồm nhiều Ngành học. Bạn có thể lấy bằng cấp trong Kinh doanh, Kế toán, Quản lý, Máy tính, Truyền thông, Kỹ sư, Quan hệ Quốc tế, Chính trị, Nghệ thuật 

Sáng tạo, Khoa học cuộc sống, Thời trang và hơn thế nữa.

Không yêu cầu đơn UcaS chứng minh bạn đạt yêu cầu cho quá trình

Làm thế nàđ tôi có th nđơn xin hc bng ?

Nđơn

- Bạn hoàn thành đơn đăng ký và kết quả học tập

- Yêu cầu từ người tư vấn để xem xét cho bạn đạt được cuộc phỏng vấn học bổng.

- Để đánh giá Phần thưởng học bổng Star Student £800 chúng tôi yêu cầu 1 bài luận với ít nhất 300 từ với các câu hỏi : 

"Ti sao bn mun hc tp ti International Study Central và ti sao bn là ng c viên thích hp cho hc bng này?"

Mời khách hàng bình luận / đặt câu hỏi qua chức năng MESSENGER & ZALO

Các tin khác

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC TRƯỜNG THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND (UQ) (3/3)
23/09/2021
Tên Học bổng: UQ International Onshore Merit Scholarship.Giá trị Học bổng: Giảm học phí 10.000 đô la Úc sẽ ...
HỌC BỔNG DU HỌC ÚC TRƯỜNG DEAKIN COLLEGE (2/3)
19/09/2021
Tên Học bổng: 25% Online BursaryGiá trị Học bổng: $350 mỗi tuần
HỌC BỔNG DU HỌC ÚC TRƯỜNG THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND (UQ) (2/3)
18/09/2021
UQ International High Achievers Scholarship.Giá trị Học bổng: một lần giảm học phí 10.000 đô la Úc, sẽ được ...
HỌC BỔNG DU HỌC ÚC TRƯỜNG THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND (UQ) (1/3)
16/09/2021
Tên Học bổng: UQ International Excellence Scholarship.Giá trị Học bổng: Giảm 25% học phí mỗi năm với thời gian ...
HỌC BỔNG DU HỌC ÚC TỪ TRƯỜNG DEAKIN COLLEGE (1/3)
14/09/2021
Tên Học bổng: College Online Bursary.Giá trị Học bổng: $750 AUD cho mỗi môn học cho Khóa học Online.
HỌC BỔNG DU HỌC ÚC TỪ TRƯỜNG SOUTH AUSTRALIAN INSTITUTE OF BUSINESS & TECHNOLOGY (SAIBT) (2/3)
09/09/2021
Digital Campus Bursary - A$ 1000 Học phí cho Khóa học Online. 
HỌC BỔNG DU HỌC ÚC TỪ TRƯỜNG SOUTH AUSTRALIAN INSTITUTE OF BUSINESS & TECHNOLOGY (SAIBT) (1/3)
07/09/2021
College Director Scholarship - 50% học phí cho 8 môn học đầu tiên.
NHỮNG CÂU HỎI VÀ CÁCH TRẢ LỜI KHI PHỎNG VẤN HỌC BỔNG DU HỌC
13/11/2020
Sau vòng xét hồ sơ, phỏng vấn là cơ hội duy nhất để bạn trực tiếp lăng-xê bản thân và chia sẻ nguyện ...
CÁCH VIẾT CV XIN HỌC BỔNG ẤN TƯỢNG
13/11/2020
CV (Curriculum Vitae) là một phần không thể thiếu trong bộ hồ sơ xin học bổng của bạn. Vậy làm sao để viết ...
5 TIPS CHINH PHỤC HỌC BỔNG DU HỌC TẠI CHỖ TẠI VIỆT NAM
11/11/2020
Nhà không có điều kiện thì có thể học tại các trường đại học quốc tế tại Việt Nam không?Làm cách nào ...