IELTS 6.0 PLUS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hệ thống trường đối tác

Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc gia

Aquinas College *

Trung học Salter Point Western Australia Úc

Aranmore Catholic College *

Trung học Leederville Western Australia Úc

Auburn University of Montgomery * - ELS

Đại học Montgomery Alabama Mỹ

Auburn University * - UPP

Đại học Auburn Alabama Mỹ

Auburn University * - ELS

Đại học Auburn Alabama Mỹ

Arkansas State University* - UPP

Đại học Jonesboro Arkansas Mỹ

Arkansas State University * - Kaplan

Đại học Jonesboro Arkansas Mỹ

Arkansas State University * - ELS

Đại học Jonesboro Arkansas Mỹ

American University (UG) * - UPP

Đại học Washington, D.C. Washington, D.C. Mỹ

American University (AU) * - Shorelight

Đại học Washington, D.C. Washington, D.C. Mỹ

Adelphi University (ADU) * - Shorelight

Đại học Garden City New York Mỹ

Australian Catholic University - ACU

Đại học Melbourne Victoria Úc