IELTS 6.0 PLUS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hệ thống trường đối tác

Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc gia

Aquinas College * - UPP

Cao đẳng Grand Rapids Michigan Mỹ

Alexander College

Cao đẳng Vancouver British Columbia Canada

Abbotsford School District No 34

Trung học Abbotsford British Columbia Canada

Allendale Columbia * - Educatius

Trung học Rochester New York Mỹ

American Collegiate DC (ACDC) * - Shorelight

Cao đẳng Washington D.C. Washington D.C. Mỹ

Army and Navy Academy * - GE

Trung học Carlsbad California Mỹ

Army and Navy Academy

Trung học Carlsbad California Mỹ

Army & Navy Academy ‐Boys School

Trung học Carlsbad California Mỹ

American Collegiate LA (ACLA) * - Shorelight

Cao đẳng Los Angeles California Mỹ

Angrignon Elementary * - LBPSB

Trung học Verdun Quebec Canada

Allion Elementary * - LBPSB

Trung học LaSalle Ontario Canada

Aquinas College *

Trung học Salter Point Western Australia Úc