IELTS 6.0 PLUS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

5 LỖI CƠ BẢN NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH HAY MẮC PHẢI

11/02/2020
  • Share Zalo

Thiếu mạo từ

"A", "an", "the" được gọi là mạo từ trong tiếng Anh, nằm trước một danh từ để xác định số lượng, loại danh từ. Với nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, việc sử dụng mạo từ hay không thực sự không quá quan trọng. Nhưng trong tiếng Anh, sử dụng mạo từ chính xác là một cách để thể hiện rằng bạn am hiểu ngôn ngữ này. Ví dụ:

- I am a student.

- He is an engineer.

Nhầm lẫn động từ chính trong câu

Nhiều người từng thắc mắc vì sao câu "You are a student" hay "Are you playing football?" đúng ngữ pháp nhưng câu "You are play football well" lại sai. Trong những trường hợp trên, "are" - một dạng của "to be" đóng vai trò là động từ chính ở câu "You are a student" nhưng lại là trợ động từ trong "Are you playing football?" và "playing" mới là động từ chính của câu hỏi này.

Điều người học cần nhớ là xác định câu muốn viết ở thì gì, dạng câu khẳng định, phủ định hay nghi vấn để sử dụng đúng động từ chính và những yếu tố bổ trợ khác của câu.

Chia sai thì của động từ

Một trong những kiểu sai phổ biến của những người học tiếng Anh là viết những câu như:

- I’m go downtown.

- He was see his cousin.

Nên lưu ý là động từ nguyên thể không đi cùng động từ "to be" trong một câu. Cách viết đúng của hai câu trên lần lượt là:

- I went downtown / I’m going downtown.

- He saw his cousin / He was seeing his cousin.

Lỗi sai này phần nào liên quan đến lỗi nhầm lẫn động từ chính trong câu ở trên. Bạn nên nhớ rằng "be", "do", "have" là những từ vừa có thể là động từ chính đứng một mình, vừa là trợ động từ. Chẳng hạn với câu "Do you do your homework regularly?", hai từ "do" trong câu đóng hai vai trò khác nhau, lần lượt là trợ động từ và động từ chính.

Dùng sai thể phủ định của câu

Tiếng Việt cũng như nhiều ngôn ngữ khác, có thể chuyển câu khẳng định sang phủ định một cách đơn giản bằng việc thêm từ "không" trước động từ. Cũng chính vì lý do này, nhiều người thường viết câu phủ định trong tiếng Anh theo kiểu "He no have money".

Câu phủ định trong tiếng Anh cần có trợ động từ đi kèm, chẳng hạn như "He does not have money". Một cách khác để câu văn vẫn diễn đạt đúng nghĩa trên là "He has no money" nhưng đây vẫn là một câu khẳng định dù được dịch ra là "Anh ta không có tiền".

Sử dụng từ vựng không phù hợp

"Collocation" - dùng từ đúng ngữ cảnh là một trong những thử thách lớn với bất kỳ người học tiếng Anh ở trình độ nào bởi bạn không thể đưa ra một lời giải thích dễ nhớ cho tất cả trường hợp mà chỉ có thể chấp nhận rằng người Anh thường nói vậy. Nếu tiếng Việt luôn dùng từ "đàn" để chỉ một tập hợp các loài động vật, chẳng hạn như "đàn cá", "đàn ong", "đàn voi" thì tiếng Anh có tới hàng chục danh từ khác nhau dùng riêng cho những loài động vật khác nhau, điển hình như "pack of fish" (đàn cá), "swarm of bees" (đàn ong), "herd of elephants" (đàn voi).

Mời khách hàng bình luận / đặt câu hỏi qua chức năng MESSENGER & ZALO