IELTS 6.0 PLUS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn đã biết phân biệt 'Special, Especial, Particular'

13/02/2020
  • Share Zalo

Phần lớn các bạn khi viết bài trong IELTS thường rất hay nhầm lẫn ba từ “SPEACIAL”, “ESPECIAL” và “PARTICULAR”. Các bạn chưa áp dụng 3 từ này đúng ngữ cảnh dẫn đến bài Writing của bạn sẽ không nhận được sự đánh giá cao của Hội đồng chấm thi IELTS. StudyLink sẽ chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm để phân biệt được ba từ này nhé!

1. “Special”

Đây là một tính từ thường gặp, dùng để chỉ những vật, sự việc, con người có đặc điểm hay tính chất khác biệt so với những vật, sự việc, người khác. Khi dùng tính từ special, người nói muốn nhấn mạnh đến sự khác biệt so với những cái bình thường, thông thường khác (distinguished).

E.g: You’re a very special person in my life – never forget that. (Đừng bao giờ quên rằng em là một người rất đặc biệt trong cuộc đời anh).

Ở đây người nói muốn nhấn mạnh “em” là người đặc biệt chứ không phải là một người nào khác.

2. “Especial”

Ít được sử dụng hơn, chỉ trường hợp nổi trội, đáng chú ý hơn hẳn khi được so sánh với những trường hợp khác. Hiện nay, especial chỉ được dùng với một số danh từ như value,interest. Especial thường để nhấn mạnh sự ngoại lệ (exceptional).

E.g: As an only child, she got especial attention. (Là con một nên cô bé nhận được sự quan tâm đặc biệt).

3. “Particular”

Thường thì ta hay nhầm lẫn giữa hai tính từ especial và special vì chúng có ý nghĩa hơi giống nhau, đều chỉ sự đặc biệt nhưng particular lại mang môt ý nghĩa hoàn toàn khác. Particular cũng là một tính từ thường gặp, dùng để chỉ những cá nhân, sự vật, sự việc cụ thể, chi tiết. Tính từ này nhấn mạnh vào sự cụ thể (specific) chứ không phải sự chung chung (general).

E.g: There is one particular patient I’d like you to see. (Tôi muốn anh khám cho một bệnh nhân đặc biệt này). – Is there any particular type of book he enjoys? (Anh ấy có thích đọc cụ thể một loại sách nào không?)

Ba tính từ này tuy có ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau nhưng hai phó từ especially và particularly lại có cùng ý nghĩa “đặc biệt hơn tất cả” và được dùng nhằm mục đích nhấn mạnh. Hai phó từ này cũng đồng nghĩa với thành ngữ “In particular”.

Mời khách hàng bình luận / đặt câu hỏi qua chức năng MESSENGER & ZALO