IELTS 6.0 PLUS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bốn vai trò của dấu phẩy trong tiếng Anh

13/02/2020
  • Share Zalo

Dấu phẩy trong tiếng Anh có chức năng mở đầu một câu, chèn giữa câu, cuối câu hay đóng vai trò cộng tác trong câu.

Trong văn viết học thuật của tiếng Anh, việc sử dụng đúng dấu phẩy là một phần quan trọng của kỹ năng ngắt quãng (Punctuation). Dưới đây là bốn chức năng chủ đạo của dấu phẩy trong tiếng Anh.

Mở đầu câu

Ở chức năng này, dấu phẩy có vai trò bắt đầu một mệnh đề hoặc câu hoàn chỉnh.

Ví dụ:

- Bắt đầu một mệnh đề: After two years of studying in the UK, I moved to Germany. (Sau hai năm học tại Anh quốc, tôi chuyển tới Đức).

- Bắt đầu một câu hoàn chỉnh: I was tired yesterday. Therefore, I went to bed early. (Hôm qua tôi mệt. Vì vậy, tôi đã đi ngủ sớm).

Chèn giữa câu

Dấu phẩy cũng có thể được sử dụng để tách biệt hai vế của một câu văn hoàn chỉnh.

Ví dụ:

- The executive board, however, refused our business plan. (Tuy nhiên, ban lãnh đạo đã không chấp nhận kế hoạch kinh doanh của chúng tôi).

- The city center, according to urban planners, is facing severe traffic congestion.(Theo các nhà quy hoạch đô thị, trung tâm thành phố đang phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng).

Chèn cuối câu

Một vai trò phổ biến khác của dấu phẩy là thêm các thông tin ở cuối một câu văn hoàn chỉnh.

Ví dụ:

- My mother enjoyed shopping on the Internet, too. (Mẹ tôi cũng thích mua sắm trên mạng).

Chức năng cộng tác

Dấu phẩy sẽ thực hiện chức năng cộng tác nếu như nó kết nối một danh sách các ý được liệt kê trong câu văn.

Ví dụ:

- He had tried many times to quit smoking, yet he still failed. (Anh ta đã cố gắng nhiều lần để bỏ hút thuốc, nhưng vẫn thất bại).

- I am studying Mathematics, Economics, and Sociology. (Tôi đang học Toán, Kinh tế và Xã hội học).

Sự hiểu nhầm phổ biến về dấu phẩy

Nhiều người nghĩ rằng dấu phẩy không thể đứng trước từ "and". Tuy nhiên, việc này hoàn toàn được chấp nhận trong văn viết học thuật, nhất là khi bạn phải liệt kê một vài ý tưởng dài và phức tạp.

Ví dụ:

- The company is committed to offering high-quality products, delivering orders on time, and providing world-class customer services. (Công ty được ủy thác cung cấp sản phẩm chất lượng cao, giao hàng đúng thời hạn, và cung cấp dịch vụ đẳng cấp thế giới).

Mời khách hàng bình luận / đặt câu hỏi qua chức năng MESSENGER & ZALO