IELTS 6.0 PLUS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

CÁCH DIỄN ĐẠT NGẮN GỌN CHO NHỮNG CỤM TỪ PHỨC TẠP

11/02/2020
  • Share Zalo

Nhiều người cho rằng dùng những cụm từ dài, phức tạp thì mới gây ấn tượng cho người đối diện rằng bạn có vốn tiếng Anh tốt. Tuy nhiên, lạm dụng những cụm từ như vậy chỉ khiến diễn đạt trở nên dài dòng, ngập ngừng và cũng khiến người đối diện khó hiểu hơn. Điều bạn cần quan tâm hơn là cuộc hội thoại được trôi chảy, hai bên hiểu ý nhau và trao đổi hiệu quả.

Dưới đây là cách diễn đạt thay thế những cụm phức tạp bởi những từ cơ bản, dễ hiểu:

"Instead of this"

"Use this"

Nghĩa

If at all possible

If possible

Nếu có thể

If that was the case

If so

Nếu vậy

In the absence of

Without

Không có

In accordance with

By, following, per, under

Tương ứng, phù hợp với

In addition

Also, besides, too

Hơn nữa, bên cạnh đó

In an effort to

To

Để

In as much as

Since, because

Bởi vì

In a timely manner

On time, promptly

Vào lúc phù hợp

In back of

Behind

Ở đằng sau lưng

In close proximity

Near, close

Ở gần

In connection with

With, about, concerning

Cùng với, liên quan đến

In consideration of the fact

Because

Bởi vì

In excess of

More than

Hơn cả

In favor of

For

Cho, vì lợi ích cho

In lieu of

Instead, instead of

Thay vì

Tuy nhiên, bạn cũng nên biết đến các cụm từ phức tạp ở cột thứ nhất để sử dụng vào ngữ cảnh phù hợp, ví dụ như trong văn bản trang trọng, nghiêm túc.

Mời khách hàng bình luận / đặt câu hỏi qua chức năng MESSENGER & ZALO