IELTS 6.0 PLUS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

CÁCH DÙNG CÂU PHỨC ĐỂ NÂNG BAND ĐIỂM IELTS WRITING

12/02/2020
 • Share Zalo

So với các tiêu chí khác như Lexical Resource, Task Achievement cần phải nhớ nhiều kiến thức, tư duy logic tốt và luyện tập thuần thục, tiêu chí Grammatical Range and Accuracy thực ra dễ thở hơn rất nhiều để lên band điểm. Đặc biệt với học sinh Việt Nam thường học tốt ngữ pháp, hãy đầu tư thêm một chút vào tiêu chí này, và bạn sẽ thấy các band 6, band 7 là hoàn toàn trong tầm tay.

Nếu bạn không thể sử dụng các câu phức thì điểm ở phần ‘Grammatical Range and Accuracy‘ sẽ không thể trên 5 được.

Có 3 loại câu phức thường dùng trong IELTS, đó là:

 1. Adverbial Clause
 2. Relative Clause
 3. Noun Clause

1. Mệnh đề phó từ - Adverbial Clause

Câu bao gồm mệnh đề phó từ được tạo nên bằng cách kết nối một mệnh đề độc lập và một mệnh đề phụ thuộc bằng liên từ phụ thuộc (subordinating conjunction).

Đây là một số liên từ từ phụ thuộc phổ biến :

 • Because
 • While
 • When
 • Although
 • Even though
 • If
 • Until
 • As

Ví dụ:

I agree that education should be free in every country because people would have better opportunities to study.

Even though computers are more and more popular, I don’t believe that handwriting will totally be replaced.

Pollution will get worse if car emissions are not reduced.

While the number of people going to Japan increased, the number going to the USA decreased.

2. Mệnh đề quan hệ – Relative Clause

Câu mệnh đề quan hệ được tạo thành từ một mệnh đề độc lập và một mệnh đề phụ thuộc.

Mệnh đề quan hệ được sử dụng để bổ trợ cho 1 danh từ. Nói cách khác, để cung cấp thêm thông tin về danh từ đó. Các đại từ quan hệ được dùng để tạo nên mệnh đề quan hệ đi ngay sau danh từ nó bổ nghĩa. Chúng là:

 • Who
 • Which
 • Where
 • When
 • That

Ví dụ:

In my opinion, animal experimentatiom, which is legal in most countries, should be banned.

A library is a place where you can borrow books.

Global warming is a problem that must be solved

Obesity, which is the condition of being overweight, affects millions of children.

A person who breaks the law must face serious penalties.

3. Mệnh đề Danh Từ – Noun Clause

Đây có lẽ là loại mệnh đề khó kiểm soát nhất trong câu phức. Mình sẽ điểm qua những hình thức dễ sử dụng và phổ biến nhất trong IELTS Writing và Speaking để các bạn dễ ứng dụng nhé.

Một mệnh đề danh từ trả lời cho câu hỏi “Who?” hoặc “What?”. Không giống như mệnh đề quan hệ, mệnh đề danh từ đi sau động từ.

Ví dụ:

What do you think about corruption?

I think that corruptions is wrong and that those guilty of it should be punished.

Trong ví dụ này, có hai mệnh đề danh từ, và chúng là object (đối tượng) của động từ “think”.

Các mệnh đề danh từ là những mệnh đề phụ thuộc vì nó không có đủ ý nghĩa khi đứng riêng. Cần mệnh đề độc lập “I think …”. Dưới đây là một số ví dụ với và mệnh đề độc lập được in đậm:

I agree that capital punishment must be abolished.

I hope that the government intervenes to resolve the situation.

I believe that experimentation on animals is unethical.

Người ta thường bỏ qua từ “that” trong văn nói. Ví dụ, chúng ta có thể nói:

I believe experimentation on animals is unethical.

Tuy nhiên, trong văn viết quan trọng như bài thi IELTS, hoặc bài viết học thuật bạn nên giữ từ “that”.

Mời khách hàng bình luận / đặt câu hỏi qua chức năng MESSENGER & ZALO