IELTS 6.0 PLUS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

CẢI THIỆN ACADEMIC WRITING QUA 3 MẸO ĐƠN GIẢN

11/02/2020
  • Share Zalo

  • Không dùng contractions

Contractions là các từ viết thu gọn, ví dụ như “is not” có contraction là “isn’t”. Contraction được tạo ra để tiện lợi cho việc phát âm trong văn nói. Đó cũng là lý do vì sao contractions chỉ nên xuất hiện trong văn nói, các văn bản thường ngày như thư từ cá nhân, tin nhắn. Với văn phong học thuật, những từ này cần được viết đầy đủ ra.

Một số ví dụ:

Contraction

Academic/Formal writing

Don’t

Do not

Can’t

Cannot

Shouldn’t

Should not

Couldn’t

Could not

Isn’t

Is not

Wouldn’t

Would not

Haven’t

Have not

Hasn’t

Has not

  • Tránh dùng Really, very, a lot of, lots of

Thay vì viết really/very/so+adjective, bạn có thể sửa lại câu bằng cách dùng một động từ mạnh hơn.

VD: In general, students think university is very hard.

=> In general, students think university is difficult.

Các cụm từ a lot of, lots of có thể được thay thế bằng many và much.

VD: A lot of time has been wasted.

=> Much time has been wasted.

  • Dùng động từ mạnh (strong verbs)

Khi viết theo phong cách học thuật, bạn nên tránh cách diễn đạt yếu (weak), thay vào đó nên sử dụng các động từ trực tiếp và mạnh (strong). Dưới đây là một ví dụ:

  1. He gave assistance to my friends.
  2. He assists my friends.

Câu 1 dùng động từ “to give” theo sau bởi danh từ “assistance”. Câu 2 dùng động từ “to assist”. Hai câu này có cùng ý nghĩa, nhưng khác nhau ở điểm là câu 1 dùng dạng danh từ và câu 2 dùng dạng động từ của cùng 1 từ (assist (v); assistance (n)). Cách viết ở câu 2 được ưa thích hơn trong academic writing, vì động từ ở dạng mạnh. Lời khuyên cho các bạn là khi viết câu, nếu trong câu, theo sau động từ chính là một danh từ, mà danh từ đó có dạng động từ, bạn nên cân nhắc chuyển đổi danh từ thành động từ và viết lại câu theo dạng mạnh. Dưới đây là một số ví dụ khác.

VD:

1. Arthur Andersen did an audit for my company.

=> Arthur Andersen audited my company.

2. We have a promotion for our new product.

=> We promote our product.

Mời khách hàng bình luận / đặt câu hỏi qua chức năng MESSENGER & ZALO