IELTS 6.0 PLUS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Chức năng của dấu chấm phẩy và dấu hai chấm trong tiếng Anh

15/02/2020
  • Share Zalo

Dấu chấm phẩy đứng giữa một danh sách ý, trước từ nối hay hai câu liên quan. Còn dấu hai chấm có chức năng gì trong câu tiếng Anh?

Trong văn viết học thuật của tiếng Anh, việc sử dụng đúng các loại dấu là phần quan trọng của kỹ năng ngắt quãng (Punctuation). Dưới đây là những chức năng phổ biến của dấu chấm phẩy và dấu hai chấm trong bài viết tiếng Anh.

Dấu chấm phẩy

- Đứng giữa hai câu có ý nghĩa liên quan đến nhau.

Ví dụ: The number of smartphones is increasing; the use of social media is, too. (Số lượng điện thoại thông minh đang tăng lên; việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội cũng vậy).

- Đứng trước một từ nối.

Ví dụ: Smoking is dangerous to our health; nevertheless, millions of people still smoke every day. (Hút thuốc có hại cho sức khỏe; tuy nhiên, hàng triệu người vẫn hút mỗi ngày).

- Đứng giữa một danh sách ý.

Ví dụ: There are so many universities that I like, such as Harvard, which is in the US; Oxford, which is a British university; and Monash, which is a prominent Australian educational institution. (Tôi thích rất nhiều trường đại học, như Harvard ở Mỹ; Oxford, một đại học của Anh; và Monash, cơ sở giáo dục nổi bật của Australia).

Dấu hai chấm

- Liệt kê một danh sách.

Ví dụ: During my career, I have worked for five industries: music, IT, construction, education, and healthcare. (Trong suốt sự nghiệp, tôi đã làm việc cho năm ngành: âm nhạc, IT, xây dựng, giáo dục và y tế).

- Trích dẫn một câu nói.

Ví dụ: Mark Zuckerberg, the CEO of Facebook, once said that: "People don't care about what you say, they care about what you build". (Mark Zuckerberg, CEO của Facebook, từng nói rằng: "Mọi người không quan tâm bạn nói gì, họ quan tâm bạn tạo dựng được gì").

- Tách biệt tiêu đề chính và phụ của một tác phẩm.

Ví dụ: Brad Stone is famous for his international bestseller, The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon. (Brad Stone nổi tiếng với cuốn sách bán chạy nhất của ông, The Everything Store: Jeff Bezos và Age of Amazon).

- Mở đầu một bức thư theo phong cách Mỹ.

Ví dụ: Dear Sir or Madam: (thay vì Dear Sir or Madam).

Mời khách hàng bình luận / đặt câu hỏi qua chức năng MESSENGER & ZALO