IELTS 6.0 PLUS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Danh sách trường Philippines

Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc gia

Australian Catholic University (ACU)

Đại học Melbourne Victoria Úc

Algoma University

Đại học Sault Sainte Marie Ontario Canada

Aranmore Catholic College

Trung học Leederville Western Australia Úc

All Saints College

Trung học Bull Creek Western Australia Úc

ANIBT Australian National Institute of Business and Technology

Cao đẳng Melbourne Victoria Úc

ANCE Australian National College of English

Cao đẳng Melbourne Victoria Úc

Australian Institute of Applied Sciences (AIAS)

Cao đẳng Brisbane Queensland Úc

Australian college of Applied Psychology

Cao đẳng Sydney New South Wales Úc

Australasian College of Natural Therapies

Cao đẳng Sydney New South Wales Úc

ATMC Education Group ( Australia)

Cao đẳng Sydney New South Wales Úc