IELTS 6.0 PLUS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

ĐỪNG NHẦM LẪN GIỮA 'I.E.' VÀ 'E.G.'

13/02/2020
  • Share Zalo

Cùng là ký tự viết tắt của từ Latin, "i.e." được dùng để giải thích rõ hơn, diễn đạt lại điều trước đó còn "e.g." lại liệt kê ra các ví dụ minh họa.

1. “i.e.” – viết tắt cho cụm “id est”

“i.e.”được từ điển Cambridge định nghĩa là “used ​especially in writing before a ​piece of ​information that makes the ​meaning of something ​clearer or ​shows ​its ​true ​meaning”, dùng nhiều trong văn viết, được đặt trước một thông tin nhằm giải thích thêm, làm rõ hơn cho điều được nhắc đến trước đó.

“i.e.” bằng với cụm “that is” và được tạm dịch “tức là, nghĩa là, nói cách khác”. Ví dụ:

- The hotel is closed during low season, i.e. from October to March. (Khách sạn đó đóng cửa vào mùa thấp điểm, tức là tháng 10 đến tháng 3 – “i.e.” giải thích thêm cho cụm “low season”)

- The ​price must be more ​realistic, i.e. ​lower. (Giá cả phải thực tế hơn – “i.e.” diễn đạt lại từ “realistic”)

2. “e.g.” – viết tắt của cụm “exempli gratia”

E.g.” được định nghĩa “for example” – ví dụ như. Sau “e.g.” bạn đưa ra một hoặc nhiều các ví dụ minh hoạ cho điều nói trước đó, không nhất thiết liệt kê hết các khả năng của sự việc. Ví dụ:

- You should ​eat more ​food that ​contains a lot of ​fibre, e.g. ​fruit, ​vegetables, and ​bread. (Cậu nên ăn thêm thực phẩm nhiều chất xơ như hoa quả, bánh mì)

- You often write a ​slash between ​alternatives, e.g. “and/or”. (Em thường viết thêm một dấu gạch chéo giữa hai từ thay thế nhau, chẳng hạn như “and/or”)

Lưu ý cách viết: Hai từ trên được viết thường, có dấu chấm cuối mỗi chữ cái và không chứa dấu cách, cụ thể: “i.e.” và “e.g.”

Mời khách hàng bình luận / đặt câu hỏi qua chức năng MESSENGER & ZALO