IELTS 6.0 PLUS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hệ thống giáo dục

HỆ THỐNG GIÁO DỤC THÁI LAN

Hiện tại, hầu hết số lượng sinh viên Việt Nam đi du học Thái Lan đều theo học các chương trình quốc tế được thiết kế đặc biệt với hình thức giảng dạy 100% ngôn ngữ tiếng Anh tại các trường quốc tế có trụ sở tại Thái Lan, điển hình nhất là trường Đại học Quốc tế Stamford (Stamford International University).

     a. Giáo dục mầm non:

Giáo dục mầm non ở Thái Lan là không bắt buộc, dành cho trẻ em từ 3 – 6 tuổi.

     b. Giáo dục tiểu học:

Học sinh bắt đầu bậc giáo dục tiểu học lúc 6 tuổi. Bậc giáo dục tiểu học kéo dài 6 năm học, từ lớp 1 – đến lớp 6.

     c. Giáo dục trung học:

Bậc trung học ở Thái Lan bắt đầu từ lớp 7 – lớp 12. Trong đó từ lớp 7 – lớp 9 là cấp Trung học cơ sở, học sinh ở Thái Lan bắt buộc phải hoàn thành hết lớp 9 và từ lớp 10 – lớp 12 học sinh sẽ chọn giữa Trung học Phổ thông hoặc Trung học nghề.

     d. Giáo dục đại học:

Mục tiêu của Chính phủ Thái Lan là đưa các trường đại học đi đầu trong Khoa học và Công nghệ, đây có thể là kết quả của nền kinh tế mạnh mẽ của nước nhà. Du học sinh có thể tận dụng được nền giáo dục tuyệt vời sẵn có này trong trải nghiệm học tập của mình.

Các chương trình giáo dục đại học tại Thái Lan:

Cao đẳng: Sau khi kết thúc 3 năm học Cao đẳng, sinh viên nhận bằng liên thông đại học (Associate Degree), hoặc sinh viên có thể chọn học các trường Cao đẳng nghề (2 – 3 năm)

Đại học: Sinh viên nhận bằng Cử nhân sau khi kết thúc 4 năm học. Quá trình học kéo dài 6 năm đối với các chuyên ngành cần nhiều kiến thức chuyên sâu hơn

     e. Giáo dục sau đại học:

Chương trình Thạc sĩ (Master degree – MA): từ 1 – 2 năm

Chương trình Tiến sĩ (Doctorate degree – PhD): từ 2 – 5 năm

Điều kiện nhập học tại Thái Lan:

  • Bảng điểm học tập bằng tiếng Anh được gửi trực tiếp bởi trường bạn đã theo học
  • Riêng đối với bằng tiến sĩ, cần thư xác nhận của trường đã cấp cho bạn.