IELTS 6.0 PLUS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

IELTS Reading: Kỹ năng làm dạng Short answer questions

15/02/2020
  • Share Zalo

Short answer questions là dạng không quá khó trong IELTS Reading. Vì thế, chỉ cần nắm rõ phương pháp làm và hiểu nội dung thì dễ dàng tìm được câu trả lời, tương tự như dạng Completion, nên thí sinh cố gắng hạn chế lỗi sai ở phần này.

1. Các bước làm Short answer questions

Bước 1: Đọc yêu cầu số từ

Bước 2: Đọc và xác định loại thông tin cần tìm dựa vào loại câu hỏi. Chú ý cả loại từ cần trả lời. Gạch dưới key words trong câu hỏi để xác định đoạn văn chứa đáp án

Bước 3: Đọc và tìm khu vực có chứa key words trong bài. Đọc chậm và chú ý đến các cụm từ paraphrase và thông tin cần trả lời.

Bước 4: Xác định đáp án sao cho phù hợp với giới hạn số từ (xác định loại từ cần cho câu trả lời, từ nào là đáp án chính)

Lưu ý: Thứ tự của câu hỏi cũng là thứ tự của bài đọc nhé!

2. Ví dụ:

http://static.ielts-fighter.com/uploads/Anh%20Ngan%20%C3%BA%20%C3%B9%20u/Short%20answer%20questions.png

http://static.ielts-fighter.com/uploads/Anh%20Ngan%20%C3%BA%20%C3%B9%20u/Short%20answer%20questions%201.png

Phân tích

6) Gạch dưới: age/ female/ breeding (cần tìm thông tin về tuổi và breeding) → 1st paragraph, line 3 “female can breed when she is just five months old” → 5 months old

7) Gạch dưới: how long/ young/ inside mother’s pouch → cần tìm 1 khoảng thời gian → 1st paragraph, 3 dòng cuối “mother carries her young... in her pouch about 15 weeks” → 15 weeks

8) Gạch dưới: food source/ value/ Yapa people → Chú ý apart from (ngoài cái này ra), như vậy, trong bài sẽ nêu 2 values of malas, 1 là food source, cái còn lại là yếu tố song song

→ 2nd paragraph, dòng 2: “ ...discuss this with the leaders of Yapa people. Traditionally, the mala had been an important animal in their culture with strong medical powers for old people. It had also been an important food source…” → (strong) medical powers

9) Gạch dưới: Yapa’s lasting contribution/ reintroduction programme → 2nd paragraph, 2 dòng cuối: “...reintroduction programme. The skills and knowledge of the Yapa would play a significant and enduring role in this and all other mala projects” → skills and knowdege

Mời khách hàng bình luận / đặt câu hỏi qua chức năng MESSENGER & ZALO