IELTS 6.0 PLUS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

MIÊU TẢ NGUYÊN NHÂN, KẾT QUẢ, GIẢI PHÁP TRONG THI VIẾT IELTS

13/02/2020
  • Share Zalo

Trong phần thi IELTS Writing Task 2, thí sinh đôi khi phải miêu tả nguyên nhân, kết quả và cách giải quyết một vấn đề xã hội. Bài viết này cung cấp cho bạn một số mẫu câu gợi ý để vượt qua thử thách này.

1. Miêu tả nguyên nhân

- This problem is caused by …

Traffic congestion is caused by the growth of private vehicles and poor infrastructure development in big cities. (Tắc đường xảy ra do sự gia tăng của phương tiện cá nhân và cơ sở hạ tầng yếu kém ở những thành phố lớn).

- … can be used to explain why this problem is growing.

The increasing popularity of fast food and being physically inactive can be used to explain why the rate of obesity among young people is growing. (Sự gia tăng của đồ ăn nhanh và thói quen không vận động có thể lý giải tại sao tỷ lệ béo phì ở người trẻ đang đi lên).

- Resulting from …, this problem emerges.

Resulting from the need to gain social and economic status, the culture of overwork in Japan emerges. (Xuất phát từ nhu cầu có được vị thế xã hội và kinh tế, văn hóa làm việc quá sức ở Nhật Bản đã ra đời).

2. Miêu tả kết quả

- As this problem happens, … is/ are negatively impacted.

As the birth rate of Japan continues to decline, the Japanese economy is negatively impacted with a severe shortage of laborers. (Khi tỷ lệ sinh đẻ tiếp tục sụt giảm, nền kinh tế Nhật Bản phải chịu tác động tiêu cực với sự thiếu hụt lao động trầm trọng).

- This problem has a negative/ positive effect/ impact/ influence on …

Poor sleeping quality has a negative impact on the physical health of students and their ability to concentrate on studies. (Chất lượng giấc ngủ kém gây ra một tác động tiêu cực đến sức khỏe của học sinh và khả năng tập trung vào việc học).

- This problem can directly lead to/ result in …

Unemployment can directly lead to an increasing financial burden on the shoulders of developing countries. (Tình trạng thất nghiệp có thể trực tiếp dẫn đến gánh nặng kinh tế lên đôi vai của những quốc gia đang phát triển).

3. Miêu tả cách giải quyết:

- This problem can be successfully solved/ prevented by …

Poor educational achievements in rural areas can be successfully solved by providing these areas with more well-qualified teachers and modern learning tools. (Thành tích giáo dục yếu kém ở những vùng nông thôn có thể được giải quyết bằng cách cung cấp cho họ thêm nhiều giáo viên có chất lượng và công cụ học tập hiện đại).

- The government must … to prevent this problem from further expanding.

The Vietnamese government must introduce new regulations on speed limit and drunk driving to prevent road accidents in this country from further expanding. (Chính phủ Việt Nam cần đưa ra những luật mới về tốc độ tối đa và uống rượu khi lái xe để giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông).

- … is a possible/ feasible step that we can take to combat/ deal with this problem.

Providing women with greater access to contraception is a possible step that we can take to reduce the rate of abortion. (Cung cấp những phương pháp tránh thai cho phụ nữ là một phương pháp khả thi để giảm tỷ lệ nạo phá thai).

Mời khách hàng bình luận / đặt câu hỏi qua chức năng MESSENGER & ZALO