IELTS 6.0 PLUS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Những mẫu câu thông dụng và lưu ý trong IELTS Writing Task 1

15/02/2020
  • Share Zalo

Trong bài thi IELTS, kỹ năng thường khiến nhiều người cảm thấy khó khăn là kỹ năng viết (Writing). Trong bài viết này StudyLink sẽ giới thiệu tới các bạn một số mẫu câu cơ bản và lưu ý trong phần thi Writing Task I.

1. Mở bài (Introductions)

Mở bài là phần bạn diễn tả lại yêu cầu cụ thể mà đề bài nêu ra. Ở phần này, bạn chỉ nên viết một câu ngắn gọn, xúc tích và đủ ý. Lưu ý nêu mốc thời gian phân tích nếu có. Đặc biệt, câu mở bài phải viết lại đề với ngôn từ của bạn, không được bê nguyên văn nội dung đề bài.

Mẫu câu: The graph/ chart/ pie chart/ bar chart/ line chart/ table + shows/ indicates/ represents/ illustrates/ compares/ describes + what? where? when? (Biểu đồ/bảng minh hoạ/ chỉ ra/ so sánh + …)

Ví dụ: The line graph illustrates the number of people who are interested in the two music websites within 15 days of a month.

2. Thân bài (Body)

Đối với phần thân bài task 1, bạn nên sử dụng 2-3 đoạn để phân tích những số liệu đã cho. Với dạng biểu đồ bạn nên có 3 đoạn nêu xu hướng chung, những điểm nổi bật và so sánh đối chiếu số liệu.

Chú ý:

– Trước khi bắt tay vào viết, bạn nên lập dàn ý những ý cần viết tại phần thân bài. Chỉ tìm so sánh những điểm nổi bật, tránh dài dòng. Chỉ cần đưa ra những số liệu chính, không cần nhắc tới toàn bộ số liệu khi phân tích.

– Phân tích phần thân bài không nên đưa ra những ý kiến cá nhân hay mang tính dự đoán. Bạn hãy tập trung vào việc làm rõ những số liệu mà đề bài đưa ra.

– Các mẫu câu thường sử dụng ở phần thân bài đó là những mẫu câu so sánh, đối chiếu hoặc đưa ra số liệu thông qua những cụm giới từ hoặc mệnh đề quan hệ.

Một số mẫu câu quen thuộc đối với phần thân bài:

In general, …

– Nhìn chung, …..

As can be seen from the chart, …

It can be seen from the chart, …

Như bạn có thể nhìn thấy từ biểu đồ, …

It is clear from the graph that …

Rõ ràng từ biểu đồ rằng …

As is illustrated by the chart, …

Như bạn có thể nhìn thấy từ biểu đồ, …

As the chart also shows, …

As also shown, …

Biểu đồ cũng chỉ ra

On the other hand, …

In contrast, …

Mặt khác, …

Interestingly, …

Surprisingly, …

Thú vị/ Ngạc nhiên là …

The highest/ lowest percentage of …

Phần trăn cao nhất/ thấp nhất của ….

3. Kết luận (Conclusion)

Đối với phần thi task 1, phần kết luận không nhất thiết phải viết. Đặc biệt với dang biểu đồ, bảng, nếu bạn đã có đoạn miêu tả xu hướng chung tại thân bài, bạn nên lược bỏ phần kết bài để tránh dài dòng, lặp ý. Khi viết phần kết bài, bạn có thể đưa ra một câu dự đoán về tương lai đối với các dạng biểu đồ, bảng.

Mẫu câu:

– Overall, the data indicates that …

– In conclusion, …

– To sum up, ….

Với việc luyện viết, bạn cần chăm chỉ mỗi ngày, điều này sẽ giúp bạn phản ứng nhanh và không lúng túng khi đọc đề.

Mời khách hàng bình luận / đặt câu hỏi qua chức năng MESSENGER & ZALO