IELTS 6.0 PLUS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

PHÂN BIỆT 'MISS' VÀ 'REMEMBER'

11/02/2020
  • Share Zalo

Chúng ta đều biết ‘miss’ và ‘remember’ đều có nghĩa là ‘nhớ’ khi được dịch ra tiếng Việt, nhưng về bản chất thì chúng rất khác nhau. Hãy cùng học cách phân biệt và sử dụng nhé.

I. Cách dùng của Remember

'Remember' phân ra làm 2 dạng:

1. Remember To V: Nhớ để làm gì

Cấu trúc: Remember To V: Nhớ để làm gì (tức là việc đó chưa được làm) = Recall, consider.

Ví dụ:

Remember to do your homework = Don't forget to do your homework.(Nhớ làm bài về nhà nhé!)

You must consider doing your housework before I go home, OK? (Mày phải nhớ làm việc nhà trước khi tao về nghe chưa?)

2. Remember V-ing: Nhớ là đã làm gì

Cấu trúc: Remember V-ing: Nhớ là đã làm gì (các bạn chớ nhầm lẫn cấu trúc này với thì hiện tại tiếp diễn nhé!)

Ví dụ:

Yesterday? Oh I remembered she was going to the club with some friends (Ngày hôm qua ư? Tôi nhớ là cô ta đi tới câu lạc bộ cùng vài thằng bạn.)

II. Cách dùng của Miss

'Miss' cũng phân ra làm 2 dạng:

1. Miss sb: nhớ nhung ai đó

Cấu trúc: Miss sb: nhớ nhung ai đó (Tâm trạng)

Ví dụ:

Since we say goodbye, I have been missing you so much honey. (Từ khi chúng ta chia tay anh nhớ em rất nhiều.) (Vì anh vẫn còn nhớ từ khi chia tay nên ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.)

I had an accident yesterday. Now I am in hospital. I miss everyone so much. (Tôi bị tai nạn hôm qua. Giờ tôi ở bệnh viện. Nhớ mọi người quá mất thôi.)

2. Miss sth: nhỡ cái gì đó

Cấu trúc: Miss sth mang nghĩa là nhỡ cái gì đó

Ví dụ:

Hurry up or else we'll miss the last train. (Nhanh lên nếu không chúng ta sẽ lỡ chuyến tàu muộn nhất đấy!)

I must have breakfast so fast unless I'll miss the important meeting. (Tôi phải ăn sáng rất nhanh nếu không thì sẽ muộn buổi họp mặt quan trọng này mất.)

Nói tóm lại 'Remember' thì đi với hành động, còn 'Miss' thì đi với người và vật.

Mời khách hàng bình luận / đặt câu hỏi qua chức năng MESSENGER & ZALO