Du học Mỹ

Mỹ là một trong những điểm đến du học hàng đầu tại Việt Nam vì chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới, chất lượng đào tạo hàng đầu, bằng cấp được đánh giá rất cao bởi các nhà tuyển dụng.

IELTS 6.0 PLUS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Danh sách trường Mỹ

Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc gia

Aquinas College * - UPP

Cao đẳng Grand Rapids Michigan Mỹ

Allendale Columbia * - Educatius

Trung học Rochester New York Mỹ

American Collegiate DC (ACDC) * - Shorelight

Cao đẳng Washington D.C. Washington D.C. Mỹ

Army and Navy Academy * - GE

Trung học Carlsbad California Mỹ

Army and Navy Academy

Trung học Carlsbad California Mỹ

Army & Navy Academy ‐Boys School

Trung học Carlsbad California Mỹ

American Collegiate LA (ACLA) * - Shorelight

Cao đẳng Los Angeles California Mỹ

Auburn University of Montgomery * - ELS

Đại học Montgomery Alabama Mỹ

Auburn University * - UPP

Đại học Auburn Alabama Mỹ

Auburn University * - ELS

Đại học Auburn Alabama Mỹ

Arkansas State University* - UPP

Đại học Jonesboro Arkansas Mỹ

Arkansas State University * - Kaplan

Đại học Jonesboro Arkansas Mỹ