Du học Mỹ

Mỹ là một trong những điểm đến du học hàng đầu tại Việt Nam vì chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới, chất lượng đào tạo hàng đầu, bằng cấp được đánh giá rất cao bởi các nhà tuyển dụng.

IELTS 6.0 PLUS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Học bổng du học Mỹ

Địa điểm Tên trường Loại học bổng Tên học bổng Giá trị Hạn đăng ký Điều kiện
Virginia,

American National University (ANU)

Học bổng Đại học/ Sau Đại học

University Transfer Scholarship

1,000 USD trước 27 tháng 10 năm 2021 Liên hệ StudyLink để được tư vấn cụ thể.
Arizona, Tucson

Arizona State University

Học bổng Tiếng Anh/ Dự bị Đại học

Global Launch Admission and Progression scholarships

8,500 USD/ khóa học 3 terms 3,600 USD/ khóa học 1 term 1625418000 Liên hệ StudyLink để được tư vấn cụ thể.
Arizona,

Arizona State University

Học bổng Đại học

New American University Scholarship -- International

5,000 USD - 15,000 USD/năm học (Downtown Phoenix, Polytechnic, Temple or West Campus) - 1,600 USD - 5,100 USD/ năm học (ASU@Lake Havasu) 1625418000 Liên hệ StudyLink để được tư vấn cụ thể.
Arizona,

Arizona State University

Học bổng Đại học

New American University Scholarship -- International

4,000 USD - 10,000 USD/năm học ( Downtown Phoenix, Polytechnic, Temple or West Campus) - 1,300 USD - 3,300 USD/ năm học (ASU@Lake Havasu) 1625418000 Liên hệ StudyLink để được tư vấn cụ thể.
Arizona,

Arizona State University

Học bổng Đại học

Graduate merit - based Scholarships

2,500 USD - 30,000 USD/khóa học 1625418000 Liên hệ StudyLink để được tư vấn cụ thể.
Washington, Bellevue

Bellevue College

Học bổng Trung học

BC Scholarship

1,000-3,000 USD Cuối tháng 3 hàng năm Liên hệ StudyLink để được tư vấn cụ thể.
Texas, Wako

Baylor University ISC

Học bổng Đại học

Undergraduate Direct Admission

10,000 USD - 21,000 USD For Fall 2021 Liên hệ StudyLink để được tư vấn cụ thể.
Colorado, Fort Collins

Colorado State University

Học bổng Đại học

Honors Transfer Scholarship

1,000 USD/năm học 01/06/2021 Liên hệ StudyLink để được tư vấn cụ thể.
Colorado, Fort Collins

Colorado State University

Học bổng Đại học

GPA Only Scholarship

2,000-10,000USD/năm Càng sớm càng tốt Liên hệ StudyLink để được tư vấn cụ thể.
Colorado, Fort Collins

Colorado State University

Học bổng Đại học

Ram Transfer Scholarship

5,000 USD/năm học Càng sớm càng tốt Liên hệ StudyLink để được tư vấn cụ thể.