IELTS 6.0 PLUS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Việc làm thêm tại Philippines

Hầu hết học sinh du học tại Philippines là du học ngôn ngữ ngắn hạn do đó học sinh nên tập trung vào công việc học để hoàn tất lộ trình của mình. Những công việc bán thời gian tại Phillipines đa số cũng ưu tiên cho người bản xứ.

job_search