Du học Mỹ

Mỹ là một trong những điểm đến du học hàng đầu tại Việt Nam vì chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới, chất lượng đào tạo hàng đầu, bằng cấp được đánh giá rất cao bởi các nhà tuyển dụng.

IELTS 6.0 PLUS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hệ thống giáo dục Mỹ

a. Nhà trẻ, mẫu giáo (Nursery schools and Kindergartens)

Mỹ không có các chương trình nhà trẻ và mẫu giáo công cộng với tính chất bắt buộc. Hầu hết các gia đình tự tìm trường, trả chi phí nhà trẻ và mẫu giáo.

b. Giáo dục Tiểu học (Primary school)

Học sinh bắt đầu bậc giáo dục tiểu học lúc 6 tuổi. Bậc giáo dục tiểu học bao gồm 5 năm học, từ lớp 1 - lớp 5.

c. Giáo dục Trung học (Secondary school)

Sau khi hoàn tất lớp 5 của bậc tiểu học, học sinh sẽ bước vào trung học. Bậc trung học bao gồm Middle school / Junior high school (lớp 6 - lớp 8) và High school (lớp 9 - lớp 12).

d. Giáo dục Đại học

Sinh viên hoàn tất bậc trung học sẽ tiếp tục học lên đại học. Đối với bậc đại học, sinh viên có 2 sự lựa chọn:

  • Cao đẳng hệ 2 năm (Junior or Community college): Sinh viên sẽ học 2 năm tại các trường Cao đẳng 2 năm và khi hoàn tất sinh viên sẽ nhận được bằng Associate (Associate degree). Sau đó sẽ chuyển tiếp lên học 2 năm tại các trường Cao đẳng 4 năm / Đại học để lấy bằng Cử nhân.
  • Cao đẳng 4 năm / Đại học (Senior College or University): Sinh viên sẽ nhận bằng Cử nhân (Bachelor degree).

e. Giáo dục Sau đại học

Sinh viên khi nhận được bằng Cử nhân có thể tiếp tục theo học 1 trong 2 lọai bằng Thạc sĩ (Master degree) hoặc bằng Tiến sĩ (Doctorate degree).

  • Bằng Thạc sĩ (Master degree - MA): Thông thường sẽ học trong 2 năm.
  • Bằng Tiến sĩ (Doctorate degree - PhD): Dành cho sinh viên muốn nâng cao trình độ học vấn ở một số lĩnh vực đặc biệt. Chương trình kéo dài từ 2 - 6 năm. Tuy nhiên, có một số trường yêu cầu sinh viên phải có bằng Thạc sĩ mới theo học lấy bằng Tiến sĩ.